Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonego placu z pojemnikami do segregacji odpadów

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonego placu z pojemnikami do segregacji odpadów

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
32 287 29 81, 32 287 19 67
przetargi@zgm.plekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 287 29 81, 32 287
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE O CENĘ
Działając w imieniu Gminy Piekaiy Śląskie - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, ulica Gen. Jerzego Ziętka 60 zwracam się z zapytaniem o cenę na :
Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonego placu z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla budynków przy Ul. Bytomskiej 87, 89, 89a
w Piekarach Śląskich.

Dokument nr: ZGM/NZ-343-43/2021/WM

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą/ mailem na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie/ mail: przetargi@zgm.plekary.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2021 r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2021 r.

Wymagania:
Warunki realizacji zamówienia:
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na zaprojektowaniu ze skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania i wybudowaniu miejsca z pojemnikami do gromadzenia odpadów stałych w formie utwardzonego kostką brukową placu z nadziemnymi otworami wrzutowymi i częściowo podziemnymi kontenerami wraz z dostawą, montażem pojemników i utwardzeniem dla budynków przy ul. Bytomskiej 87, 89, 89a w Piekarach Śląskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania o cenę.
3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z zaproponowaną w formularzu ofertowym ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę.
4. Wszelkie koszty związane zez sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 10-letnią gwarancję na korpus pojemnika licząc od dnia odbioru.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 2-letnią gwarancję na wkłady workowe pojemników.
7. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę, spełniającą wymagania określone w zapytaniu.
8. Zamawiający wymaga dołączenia zdjęć oferowanych pojemników do oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nie należycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę , co doprowadziło do rozwiązania umowy
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zastrzega sobie możliwość negocjowania zaproponowanej ceny.
Oferta powinna zawierać:
1. Wskazanie: OFERTA na: Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonego placu z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym przy ul. Bytomskiej 87, 89, 89a w Piekarach Śląskich.
2. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy ( zgodnie z załącznikiem nr 1).
3. W przypadku gdy Wykonawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika nie będącego umocowanym do jego reprezentowania należy złożyć Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.