Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
450z dziś
4975z ostatnich 7 dni
19840z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy oraz opinii

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy oraz opinii

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom
Parkowa 2
41-902 Bytom
powiat: Bytom
zamowienia@um.bytom.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-22 15:30:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ekspertyzy oraz opinii
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy i opinii, w podziale na dwie części, tj:
w części 1 wykonanie:
1) ekspertyzy techniczno-budowlanej stanu technicznego muru oporowego znajdującego się pomiędzy nieruchomością przy Ul. Powstańców Warszawskich 4
a nieruchomością sąsiednią;
2) projektu wykonawczego;
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
4) przedmiaru robót;
5) kosztorysu inwestorskiego
W części 2 wykonanie:
1) opinii techniczno-budowlanej naprawy muru oporowego przy Ul. Olejniczaka 7 i 9
2) szacowania wartości kosztów naprawy muru oporowego

CPV: 71315210-4, 71000000-8, 71320000-7, 71328000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00124145, PA.271.3.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
U. prawne: art.305 pkt 2) pzp - Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty (...), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. U. faktyczne: Zamawiający 30.06.2021 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. ,,Sporządzenie ekspertyz i opinii" nr sprawy PA.271.1.27.2021 (vide: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00099260/01 z dnia 2021-06-30). Postępowanie to podzielone zostało na trzy części. Cz. 2 ww. postępowania pn. ,,EKSPERTYZA TECHNICZNO-BUDOWLANA" obejmowała sporz. ekspertyzy techn.-bud. stanu technicznego muru oporowego znajdującego się pomiędzy nieruchomością - ul. Powst. Warszawskich 4 w Bytomiu, a nieruchomością sąsiednią wraz z opracowaniem projektu wykonawczego, stwiorb, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim tj. zamówienia objętego niniejszym postępowaniem oznaczonego jako część nr 1
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-4b17f27a-d97a-11eb-b885-f28f91688073 V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KK-Engineering Krzysztof Kosiński
5.1.3.) Miejscowość: Nieborowice
5.1.4.) Kod pocztowy: 44-144
5.1.6.) Kraj: Polska

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.