Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel. 91 834 34 84 do 85 fax 91 573 41 11, 91/573-17-07
chopina@spoldzielniastargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 834 34 84 do
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy podestu wejściowego do budynku Czeska 4 w Stargardzie.

Zakres prac:

Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy podestu wejściowego do budynku Czeska 4 w Stargardzie.
Wykonanie projektu budowlanego w oparciu o uzgodnioną koncepcję architektoniczną.
Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego robót.
Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami i koniecznych do uzyskania przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

UWAGA:

Projekt budowlany - w ilościach wymaganych urzędowo oraz 2 egz. dla Zamawiającego a także 1 egz. na nośniku elektronicznym.
Kosztorys inwestorski - 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym, wykonany w programie NORMA lub w innym, aktywnie otwieranym przez program NORMA.
Opracowany projekt winien uwzględniać szczegółowe rozwiania oraz zawierać rysunki wykonawcze.
Na Zleceniobiorcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Otwarcie ofert: Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Składanie ofert:
Ofertę można przesłać na adres: chopina@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Chopina, Ul. Wieniawskiego 32/U-12, 73-110 Stargard, w terminie do dnia 11.08.2021

Wymagania:
Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

Oferta winna zawierać:

Koszt opracowania w/w kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Termin zrealizowania usługi i przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń - o ile istnieje taka konieczność.
Gwarancję na wykonane roboty-usługi - minimum 5 lat.
Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych.
Kserokopię aktualnego zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
Kserokopię opłaconej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę minimum 100 000 zł (słownie: sto tysięcy).
Wykaz wykonanych Projektów budowlanych które Oferent sporządził w ciągu ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji i danych Inwestora.
Oświadczenie Oferenta, że:

przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,

jest lub nie jest płatnikiem VAT
nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,

nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania usług, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,

nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz, że nie jest prowadzone postępowanie układowe.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone ,,za zgodność
z oryginałem" przez oferenta.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32,
73-110 Stargard, ( 91/573-17-07.
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Grażyna Młynarczykowska, Wioletta Matuszak.l

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.