Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie naprawy pokrycia dachowego ,,B" Centrali UDT

Przedmiot:

Wykonanie naprawy pokrycia dachowego ,,B" Centrali UDT

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
powiat: Warszawa
tel + 48 573 337 565, +48 728 859 738
https://platformazakupowa.pl/transakcja/482936
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel + 48 573 337 565
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DA-114/21 Wykonanie naprawy pokrycia dachowego ,,B" Centrali UDT w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 34
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz naprawa nieszczelnych świetlików dachowych w budynku ,,C" Centrali UDT w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 34 Dokładny opis zakresu i warunków realizacji zamówienia oraz wzór umowy z ogólnymi warunkami umowy (OWU) w załączaniu.
Wzór umowy wraz z OW [...].pdf
Opis zakresu i warun [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNUSDEUR -

Dokument nr: ID 482936, DA-114/21

Otwarcie ofert: Otwarcia : 04-08-2021 12:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/482936
Składania : 04-08-2021 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/482936

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Wykonanie naprawy pokrycia dachowego ,,B" Centrali UDT w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 34.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający informuje, że wszyscy Wykonawcy są zobowiązani, przed wyceną zamówienia i przed złożeniem oferty dla Zamawiającego, do dokonania własnych oględzin zakresu, miejsca i warunków realizacji zamówienia.
Oględzin można dokonać w dni powszednie w godz. 8:30 - 14:00 w Centrali UDT w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 34. Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony UDT ws. wizji lokalnej są: Pani Katarzyna Bromirska, tel. +48 22 572 21 88, kom. +48 604 550 210, e-mail: Katarzyna.Bromirska@udt.gov.pl oraz Pan Kamil Jeglikowski, kom. 573 337 565, e-mail: kamil.jeglikowski@udt.gov.pl
Informacje o RODO:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem Ochrony Danych, oraz możliwość uzyskania informacji o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych i prawach z tego wynikających, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej UDT www.udt.gov.pl (szybkie przejście do informacji o RODO https://udt.gov.pl/przetwarzanie-danych#faqnoanchor)
Program zgodności:
1. Zamawiający informuje, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:
Urząd Dozoru Technicznego, prowadząc działalność z poczuciem odpowiedzialności prawnej
i społecznej, wymaga przestrzegania norm i standardów profesjonalnego postępowania
w całej organizacji, w tym przez inne podmioty działające na rzecz UDT lub za jego zgodą oraz oświadcza, że:
1) Posiada wdrożony Kodeks Zgodności, który jest udostępniony na stronie https://www.udt.gov.pl/, https://www.udt.gov.pl/kodeks-zgodnosci
2) Kodeks Zgodności UDT jest stosowany w odpowiednim zakresie w relacjach z klientami, podwykonawcami i dostawcami.
3) UDT posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodny z normą PN-ISO 37001:2017-05 .
4) Pracownicy UDT realizują zadania kierując się zasadmi określonymi w ,,Kodeksie etyki zawodowej pracownika Urzędu Dozoru Technicznego".
2. Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawa oraz obowiązujących w UDT zasad określonych w Kodeksie Zgodności przez cały czas realizacji umowy/zlecenia
W przypadku pytań:
- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel + 48 573 337 565 Kamil Jeglikowski, +48 728 859 738 Józef Jankowski, +48 573 338 548 Justyna Chada
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - 28 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego protokołem odbioru robót. Proszę potwierdzić.
3 Termin realizacji - 40 dni od daty podpisania umowy, do 21 dni od daty przekazania terenu robót. Proszę potwierdzić.
4 Gwarancja 10% Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane zamównia - min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego zamównia. Wykonawca może udzielić gwarancji dłuższej, co spowoduje przyznanie Wykonawcy dodatkowo 5% za każdy dodatkowy rok gwarancji w ogólnej punktacji oferty, maksymalnie do 60 miesięcy gwarancji. Proszę potwierdzić i wpisać ilość udzilonych miesięcy gwarancji.
5 Dodatkowe koszty - Cena złożonej oferty musi zawierać koszty wszystkich robót (we wszystkich branżach), których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, koszty sprzątania terenu, koszty utylizacji śmieci. Proszę potwierdzić.
6 Rachunek bankowy - Proszę podać rodzaj rachunku bankowego jaki będzie wskazany na fakturze - w polu ,,Twoja propozycja lub komentarz" proszę wpisać wpisać: "ROR" lub "Konto firmowe" .
7 Wizja lokalna - Wykonawcy są zobowiązani, przed wyceną zamówienia i przed złożeniem oferty dla Zamawiającego, do dokonania własnych oględzin zakresu, miejsca i warunków realizacji zamówienia w Centrali UDT. Proszę potwierdzić odbycie wizji lokalnej.
8 Osoby uprawnione - Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał umiejętności oraz uprawnienia, niezbędne do realizacji objętych zamówieniem robót. Proszę potwierdzić.
9 Klauzule społeczne 10% Wykonawca uzyska dodatkowe punkty w procesie oceny ofert w przypadku kiedy spełnia jedno z kryteriów: - prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zrealizuję zamówienie samodzielnie, - skieruje do realizacji umowy osobę zatrudnioną na umowę o pracę na pełen etat, - skieruje do realizacji umowy osobę niepełnosprawną zatrudnioną na pełen etat, - skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia, osobę która przed zatrudnieniem przez wykonawcę była zarejestrowana w Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, - zatrudni do wykonywania przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną osobę/osobę niepełnosprawną, na umowę o pracę na pełen etat, - zatrudni do wykonania zamówienia osobę, która jest zarejestrowana w Urzędzie pracy/ posiadającą status osoby bezrobotnej. Na potwierdzenie należy dołączyć podpisane oświadczenie wg. podanego wzoru. W innym przypadku w polu ,,twoja propozycja lub komentarz" proszę wpisać nie dotyczy. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Oświadczenie.docx
10 Termin związania ofertą - 60 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Proszę potwierdzić
11 Doświadczenie wykonawcy - Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali niezbędne doświadczenie w realizacji podobnych zamówień (usługi remontowe dachu o podobnej powierzchni do wskazanej przez zamawiającego). Zamawiający na etapie oceny ofert, może żądać od Wykonawcy przesłania dokumentów potwierdzających rzetelnie zrealizowane co najmniej trzy zamówienia o podobnym charakterze (referencji) w ostatnich dwóch latach, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie. Proszę potwierdzić.
12 Informacja o sposobie naprawy dachu - Zamawiający informuje, że na etapie badania złożonych ofert, może wymagać od Wykonawcy, przedstawienia opisu technologii naprawy dachu. Proszę potwierdzić

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Zakupy Zakupy
Urząd Dozoru Technicznego Oddział: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.