Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
4642z ostatnich 7 dni
19530z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeglądy serwisowe zdmuchiwaczy sadzy na blokach

Przedmiot:

Przeglądy serwisowe zdmuchiwaczy sadzy na blokach

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Dolna Odra
Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina
74-105 Nowe Czarnowo
powiat: gryfiński
+48 91 822 42 62
Agnieszka.Gryglewska@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43219/details
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowe Czarnowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 91 822 42 62
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przeglądy serwisowe zdmuchiwaczy sadzy na blokach 5, 6, 7, 8 w PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są przeglądy serwisowe zdmuchiwaczy sadzy na blokach 5, 6, 7, 8 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
Szczegółowy zakres prac do wykonania przedstawia załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ).

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PME-ELD/04501/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
05-08-2021 09:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/43219/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
05-08-2021 09:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - Cena (waga kryterium: 100%).
3. Wykonawca składa ofertę wraz w wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami, w tym oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wyłącznie poprzez platformę zakupową - SWPP 2.
4. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w pkt 5 SWZ.
5. Przesłanki wykluczenia z postępowania określono w 5.7. SWZ.
6. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez platformę zakupową - SWPP2. Pytania do treści SWZ należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi". Szczegółowy opis komunikacji pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym został określony w pkt 9 SWZ.
7. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych.
8. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w SWZ, zaś w zakresie w nim nieregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postepowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach.
11. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
12. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganych zgód odpowiednich organów Spółki Zamawiającego. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego poczynione uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
13. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
14. PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego, w każdym czasie, bez podania przyczyn oraz, że warunkiem zakończenia postępowania i udzieleniem zamówienia jest uzyskanie wymaganych zgód organów korporacyjnych Spółki.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Gryglewska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Agnieszka.Gryglewska@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 91 822 42 62

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.