Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
576z dziś
5052z ostatnich 7 dni
19032z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Długołęka
Robotnicza 12
55-095 Długołęka
powiat: wrocławski
gmina@gmina.dlugoleka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Długołęka
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do gminy Długołęka z podziałem na 7 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do gminy Długołęka z podziałem na 7 części, zgodnie z Projektem umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż, podłączenie oraz wykonanie wszelkiej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej i projektowej oraz powykonawczej i eksploatacyjnej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 - 6,5 kW, wyposażonej w optymalizator, na poniżej wymienionych obiektach:
1) Remiza OSP w Długołęce, Ul. Wiejska 27D, dz. nr ew. 335/4, obr. Długołęka, gm. Długołęka - zadanie nr 1,
Charakterystyka obiektu została opisana w załączniku nr 8 do SWZ ,,Dokumentacja techniczna", dodatkowo wymagane są:
oI klasa dokładności składania paneli fotowoltaicznych,
oWydany certyfikat dla paneli fotowoltaicznych w zakresie odporności na gradobicie,
oWyposażenie instalacji w optymalizatory mocy, umożliwiające na kontrolę pracy poszczególnych paneli fotowoltaicznych,
o Instalacja wyposażona w moduł przerywacza łuku elektrycznego (AFCI).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do gminy Długołęka z podziałem na 7 części, zgodnie z Projektem umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż, podłączenie oraz wykonanie wszelkiej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej i projektowej oraz powykonawczej i eksploatacyjnej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 - 6,5 kW, wyposażonej w optymalizator, na poniżej wymienionych obiektach:
2) Remiza OSP w Pasikurowicach, Ul. Kwiatowa 17, dz. nr ew. 367/6, obr. Pasikurowice, gm. Długołęka - zadanie nr 2,
Charakterystyka obiektu została opisana w załączniku nr 8 do SWZ ,,Dokumentacja techniczna", dodatkowo wymagane są:
oI klasa dokładności składania paneli fotowoltaicznych,
oWydany certyfikat dla paneli fotowoltaicznych w zakresie odporności na gradobicie,
oWyposażenie instalacji w optymalizatory mocy, umożliwiające na kontrolę pracy poszczególnych paneli fotowoltaicznych,
oInstalacja wyposażona w moduł przerywacza łuku elektrycznego (AFCI).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do gminy Długołęka z podziałem na 7 części, zgodnie z Projektem umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż, podłączenie oraz wykonanie wszelkiej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej i projektowej oraz powykonawczej i eksploatacyjnej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 - 6,5 kW, wyposażonej w optymalizator, na poniżej wymienionych obiektach:
3) Remiza OSP w Szczodrem, Ul. Trzebnicka 30, dz. nr ew. 174, obr. Szczodre, gm. Długołęka zadanie nr 3,
Charakterystyka k obiektu została opisana w załączniku nr 8 do SWZ ,,Dokumentacja techniczna", dodatkowo wymagane są:
oI klasa dokładności składania paneli fotowoltaicznych,
oWydany certyfikat dla paneli fotowoltaicznych w zakresie odporności na gradobicie,
oWyposażenie instalacji w optymalizatory mocy, umożliwiające na kontrolę pracy poszczególnych paneli fotowoltaicznych,
oInstalacja wyposażona w moduł przerywacza łuku elektrycznego (AFCI).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do gminy Długołęka z podziałem na 7 części, zgodnie z Projektem umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż, podłączenie oraz wykonanie wszelkiej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej i projektowej oraz powykonawczej i eksploatacyjnej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 - 6,5 kW, wyposażonej w optymalizator, na poniżej wymienionych obiektach:
4) Świetlica wiejska w Brzeziej Łące, Ul. Sportowa 2, dz. nr 258, obr. Brzezia Łąka, gm. Długołęka - zadanie nr 4,
Charakterystyka obiektu została opisana w załączniku nr 8 do SWZ ,,Dokumentacja techniczna", dodatkowo wymagane są:
oI klasa dokładności składania paneli fotowoltaicznych,
oWydany certyfikat dla paneli fotowoltaicznych w zakresie odporności na gradobicie,
oWyposażenie instalacji w optymalizatory mocy, umożliwiające na kontrolę pracy poszczególnych paneli fotowoltaicznych,
o Instalacja wyposażona w moduł przerywacza łuku elektrycznego (AFCI).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do gminy Długołęka z podziałem na 7 części, zgodnie z Projektem umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż, podłączenie oraz wykonanie wszelkiej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej i projektowej oraz powykonawczej i eksploatacyjnej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 - 6,5 kW, wyposażonej w optymalizator, na poniżej wymienionych obiektach:
5) Świetlica wiejska w Godzieszowej, Godzieszowa 21, dz. nr ew. 88/10, obr. Godzieszowa, gm. Długołęka - zadanie nr 5,
Charakterystyka obiektu została opisana w załączniku nr 8 do SWZ ,,Dokumentacja techniczna", dodatkowo wymagane są:
oI klasa dokładności składania paneli fotowoltaicznych,
oWydany certyfikat dla paneli fotowoltaicznych w zakresie odporności na gradobicie,
oWyposażenie instalacji w optymalizatory mocy, umożliwiające na kontrolę pracy poszczególnych paneli fotowoltaicznych,
oInstalacja wyposażona w moduł przerywacza łuku elektrycznego (AFCI).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do gminy Długołęka z podziałem na 7 części, zgodnie z Projektem umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż, podłączenie oraz wykonanie wszelkiej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej i projektowej oraz powykonawczej i eksploatacyjnej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 - 6,5 kW, wyposażonej w optymalizator, na poniżej wymienionych obiektach:
6) Świetlica wiejska w Oleśniczce, Oleśniczka 29G, dz. nr ew. 235/2 obr. Oleśniczka, gm. Długołęka - zadanie nr 6,
Charakterystyka obiektu została opisana w załączniku nr 8 do SWZ ,,Dokumentacja techniczna", dodatkowo wymagane są:
oI klasa dokładności składania paneli fotowoltaicznych,
oWydany certyfikat dla paneli fotowoltaicznych w zakresie odporności na gradobicie,
oWyposażenie instalacji w optymalizatory mocy, umożliwiające na kontrolę pracy poszczególnych paneli fotowoltaicznych,
oInstalacja wyposażona w moduł przerywacza łuku elektrycznego (AFCI).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do gminy Długołęka z podziałem na 7 części, zgodnie z Projektem umowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż, podłączenie oraz wykonanie wszelkiej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej i projektowej oraz powykonawczej i eksploatacyjnej, kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,0 - 6,5 kW, wyposażonej w optymalizator, na poniżej wymienionych obiektach:
7) Świetlica wiejska w Stępinie, Stępin 26A, dz. nr ew. 246/2, obr. Stępin, gm. Długołęka -zadanie nr 7.
Charakterystyka obiektu została opisana w załączniku nr 8 do SWZ ,,Dokumentacja techniczna", dodatkowo wymagane są:
oI klasa dokładności składania paneli fotowoltaicznych,
oWydany certyfikat dla paneli fotowoltaicznych w zakresie odporności na gradobicie,
oWyposażenie instalacji w optymalizatory mocy, umożliwiające na kontrolę pracy poszczególnych paneli fotowoltaicznych,
oInstalacja wyposażona w moduł przerywacza łuku elektrycznego (AFCI).

CPV: 09331200-0

Dokument nr: 2021/BZP 00124276, ZP.271.28.2021.MK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://dlugoleka.bip.net.pl/c=835
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal https://dlugoleka.bip.net.pl/c=835
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
Formularzy, o których mowa w ust. 2, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 11:00
Miejsce składania ofert: miniPotral

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.