Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni dachu

Przedmiot:

Remont nawierzchni dachu

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: EUROCASH S.A. w Komornikach
Wiśniowa
62-052 Komorniki
powiat: poznański
natalia.wojcik@eurocash.pl
https://app.nextbuy24.com/#!appm/publicrfx/join/3ad0d4c96821251
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Komorniki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont nawierzchni dachu chłodni
OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem postępowania ofertowego jest naprawa nawierzchni dachu Centrum Dystrybucji Porosły 70, 16-070 Białystok
W celu zobrazowania stanu dachu załączamy kilka zdjęć poglądowych niniejszego dachu: Załącznik nr 1_Zdjęcia. oraz plik zawierający rzut dachu: Załącznik nr 2.
Prosimy o przedstawienie technologii naprawy dachu dla zapewnienia szczelności i izolacji dachu chłodni. Powierzchnia dachu wynosi 2350 m2.
Zainteresowany dostawca ma możliwość zaproponowania sposobu naprawy dachu. Prosimy wraz z ofertą przedstawić metodologię naprawy.
Harmonogram prac: proszę o podanie najszybszego możliwego terminu do realizacji
Gwarancja: 10 lat
W celu przygotowania kompletnej oferty jest możliwość dokonania wizji lokalnej. W tym celu proszę o kontakt z p. Piotrem Grabowcem Tel 516011702

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://app.nextbuy24.com/#!appm/publicrfx/join/3ad0d4c96821251
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Rozpatrywane będą tylko oferty złożone za pośrednictwem platformy zakupowej zgodnie z wyznaczonym terminem.
Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie pytania do przedmiotu zapytania należy przesyłać korzystając z komunikatora dostępnego w formularzu odpowiedzi na zapytania ofertowe.
W ramach zapytania każdy dostawca może złożyć ofertę lub wiele ofert do momentu osiągnięcia terminu składania ofert. Wiążąca jest ostatnia (najbardziej aktualna) złożona oferta. Po przyjęciu oferty przez Organizatora zapytania nie będzie możliwe dalsze składanie ofert.
Terminy składania ofert
Czas rozpoczęcia
22.07.21 16:00
Czas zakończenia
29.07.21 11:00
Oferty należy składać pod adresem:
https://app.nextbuy24.com/#!appm/publicrfx/join/3ad0d4c96821251

Wymagania:
II. WARUNKI OFERTOWANIA
Zapytanie ofertowe nie jest podstawą do żadnych roszczeń w stosunku do Grupy Eurocash wynikających z podjęcia decyzji i działań w procesie ofertowania przez Oferenta.
Wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie są zwracane przez Grupę Eurocash.
Odpowiedź potencjalnego dostawcy na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Grupy Eurocash do akceptacji tej odpowiedzi w całości lub jej części.
Eurocash zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania ofertowego w dowolnym czasie.
Akceptacja odpowiedzi Oferenta na zapytanie ofertowe nie powoduje żadnego zobowiązania Grupy Eurocash w stosunku do potencjalnego Dostawcy dopóki nie zostanie podpisana umowa handlowa między Grupą Eurocash a Dostawcą.
Wszystkie dokumenty i informacje dostarczone przez Grupę Eurocash w związku z zapytaniem ofertowym pozostają własnością Grupy Eurocash i powinny być traktowane, jako poufne oraz nie powinny być rozpowszechniane osobom trzecim za wyjątkiem, gdy konieczne jest to w celu poprawnej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
W przypadku udostępniania dokumentów z zapytania ofertowego wymagana jest klauzula o zachowaniu poufności, która może być przygotowana po uzgodnieniu z Grupą Eurocash.
Zapytanie ofertowe przygotowane przez Grupę Eurocash ani żadna odpowiedź do niniejszego dokumentu nie mogą być publikowane. Wszystkie działania i zdarzenia podejmowane przed ogłoszeniem zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru najlepszego Dostawcy.
Wszystkie dokumenty związane z odpowiedzią na zapytanie ofertowe należy przygotować w języku polskim.
Zapewniamy, że wszyscy Uczestnicy zapytania mają taki sam czas na przygotowanie oferty.
Tylko oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty będą rozpatrywane w dalszej części postępowania.
Grupa Eurocash ma prawo zakończyć niniejsze postępowanie ofertowe w formie aukcji internetowej.
IV. NIEZBĘDNE KRYTERIA PRODUKTU/ USŁUGI
Na tym etapie postępowania głównymi kryteriami wyboru dostawcy jest cena oraz termin realizacji.
V. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY
Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:
a) kompleksową ofertę wykonania usługi naprawy nawierzchni dachu.
b) dokładny opis metodologi wykonania naprawy dachu
c) harmonogram prac
d) termin płatności
e) referencje
f) długość, opis i warunki gwarancji
VI. WYMAGANIA FORMALNE
Oferta musi być złożona w wersji elektronicznej .xls oraz w formie skanu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (należy dostarczyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby wskazane w KRS).
Oferta musi spełniać wszystkie kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferta dodatkowo powinna zawierać następujące informacje:
nazwę firmy,
adres siedziby,
numer rejestracji w KRS/CDEIG,
numer REGON,
numer NIP,
telefon kontaktowy i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za przygotowaną ofertę.
Dostawca, którego oferta zostanie wybrana po pierwszej rundzie do uczestnictwa w kolejnych rundach przetargu jest zobligowany do podpisania Ogólnych Warunkow Współpracy (OWW) - stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu i załączenie tego podpisanego dokumentu wraz z ofertą w drugiej rundzie przetargu.
Warunki płatności:
płatność po zrealizowaniu zamówienia, podpisaniu obustronnym protokołu potwierdzającego dostawę przyjętą bez zastrzeżeń i wystawieniu faktury,
termin płatności - nie krótszy niż 45 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z załączonym obustronnie podpisanym protokołem przyjętej dostawy/ zrealizowanej usługi, bez zastrzeżeń,
podpisanie porozumienia w sprawie dostarczania faktur w drodze elektronicznej,
dostarczanie faktur tylko drogą elektroniczną.
Do oferty należy dołączyć dokumentacje:
referencje od 3 firm współpracujących w ciągu ostatnich 2 lat,
pisemne oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z ZUS i US,
aktualne dokumenty rejestrowe firmy: aktualny odpis z dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON,
sprawozdanie finansowe za ostatni rok (jeśli dotyczy),
ankietę procesora podpisaną przez upoważnione osoby do reprezentowania,
oświadczenie o m.in. obrotach, które będą pozwalały na ustalenie statusu (micro, małe, średnie, czy też duże przedsiębiorstwo) Dostawcy,
podpisane porozumienie w sprawie dostarczania faktur w drodze elektronicznej
Dostawca, którego oferta zostanie wybrana może być zobowiązany do dostarczenia dokumentacji o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS.
Wszelkie dokumenty, które winny być dołączone do Oferty w postaci skanu, muszą być podpisane przez osobę widniejącą w dokumentacji KRS lub posiadającą upoważnienie przez Zarząd do reprezentowania Spółki (nie starsze niż miesiąc). Upoważnienie to należy wysłać razem z ofertą.
VII. OBOWIĄZKI DOSTAWCY PO WYKONANIU USŁUGI
Po wykonaniu usługi od dostawcy oczekuje się dostarczenie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
VIII. KLAUZULA POUFNOŚCI
nd
IX. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Termin ważności oferty musi wynosić minimum 6 miesięcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.