Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych oraz...

Przedmiot:

Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych oraz określenie związanych z nimi perspektyw poszukiwawczych za węglowodorami

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
powiat: Warszawa
22 363 71 00
tomasz.matysiak@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 363 71 00
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych w rejonie Trzebusz-Brojce-Rymań-Ślepce-Gościno-Dźwirzyno oraz określenie związanych z nimi perspektyw poszukiwawczych za węglowodorami
Przedmiot zamówienia
Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych w rejonie Trzebusz-Brojce-Rymań-Ślepce-Gościno-Dźwirzyno oraz określenie związanych z nimi perspektyw poszukiwawczych za węglowodorami

Dokument nr: NP/PGNG/21/5752/GE/GE

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
18.08.2021 11:30
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C6, sala konferencyjna nr ...

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
18.08.2021 11:00
PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Kancelaria Ogólna

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
Zamówienie będzie zrealizowane w zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 projektu umowy
Miejsce realizacji zamówienia
-

Wymagania:
Informacje na temat wadium
Nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2. posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj. niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Warunki szczególne uczestnictwa w postępowaniu.
2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
a) wykażą, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 udokumentowaną interpretację profili sejsmicznych 2D bądź badań sejsmicznych 3D oraz co najmniej 1 udokumentowany dwuwymiarowy model ewolucji tektoniczno-strukturalnej.
b) dysponują oraz skierują do realizacji zamówienia osobę kierującą pracami, która legitymuje się stopniem naukowym doktora habilitowanego lub wyższym oraz osoby będące członkami zespołu, które posiadają co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zakresie wykonywania badań geologicznych i geofizycznych, zapewniające prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
Od osób zaangażowanych w weryfikację oraz ujednolicenie stratygrafii utworów podpermskich wymaga się doświadczenia w zakresie zagadnień dotyczących chrono-, bio- oraz litostratygrafii ww. utworów na obszarze Pomorza Zachodniego (przynajmniej 1 udokumentowane oznaczenie wieku utworów podłoża podpermskiego lub udokumentowany udział w opracowaniach kompleksowych lub udokumentowany udział w publikacjach dotyczących stratygrafii podłoża podpermskiego na obszarze Pomorza Zachodniego).

c) dysponują następującym potencjałem technicznym:
o oprogramowaniem niezbędnym do interpretacji sejsmiki, dowiązania danych otworowych do sejsmiki, konstrukcji modeli prędkości oraz transformacji czas-głębokość
o oprogramowaniem do rekonstrukcji ewolucji tektonicznej
o oprogramowaniem do modelowań sejsmicznych
o wykonawca zagwarantuje wykonanie niezbędnych badań uzupełniających w akredytowanych laboratoriach.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.

Kontakt:
tomasz.matysiak@pgnig.pl
22 363 71 00
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Tomasz Matysiak

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.