Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi geodezyjne

Przedmiot:

Usługi geodezyjne

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Moszczenica
ul. Samorządowa 4
38-321 Moszczenica
powiat: gorlicki
18 3541300 wew. 22, 18 3541085
gmina@gminamoszczenica.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Moszczenica
Wadium: ---
Nr telefonu: 18 3541300 wew. 22,
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym z tytułu zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. ,, Usługi geodezyjne do realizacji w 2021 r. na rzecz Gminy Moszczenica".
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby zadań Gminy Moszczenica w 2021 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Szczegółowy opis zamówienia w załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia w przewidzianej ilości. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb zamawiającego. Wszystkie etapy przedmiotu zamówienia winny być opracowane zgodnie z wymogami określonymi
w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prawidłowego informowania stron prowadzonych postępowań z zakresu geodezji
i kartografii.

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert:

Odbędzie się 30 lipca 2021 r. godz. 10:00.

Składanie ofert:
5. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Moszczenica pok. Nr 2, Ul. Samorządowa 4, 38 -- 321 Moszczenica.
W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia -- sukcesywnie na podstawie zleceń Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji kartografii oraz posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, a także dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków stanowiące załącznik nr 2.
Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu Wykonawcy.
6. Kryteria oceny ofert:

Cena=100 pkt

W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie usługi. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierać taką samą najniższą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

7. Sposób przygotowania ofert:

Zgodnie z formularzem ofertowym -- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać ,,Oferta na usługi geodezyjne do realizacji w 2021 r. na rzecz Gminy Moszczenica"

Wykonawca składając ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej w temacie wpiszę: ,,Oferta na usługi geodezyjne do realizacji w 2021 r. na rzecz Gminy Moszczenica".
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego
i zaoferuje najkorzystniejszą cenę na realizację przedmiotowego zamówienia. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Kontakt:
10. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Stanisław Tapek,
Urząd Gminy Moszczenica ul. Samorządowa 4, pok. nr 12, w godz. od 7.30 do 15.30
Tel. 18 3541300 w. 22, e- mail: tapek@gminamoszczenica.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.