Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane - rewitalizacja budynków

Przedmiot:

Roboty budowlane - rewitalizacja budynków

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami MODERATOR Sp. z o.o
Al. Wyzwolenia 12/2
58-300 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
projekty.moderator@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60677
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.06.03.04-02-0025/16 - Rewitalizacja budynków przy Ul. Stanisława Moniuszki nr 27-29 w Wałbrzychu

Opis
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań mających na celu poprawę stanu technicznego budynków przy Ul. Stanisława Moniuszki 27-29 w Wałbrzychu.
2) Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem:
a) Remont elewacji wraz z dociepleniem budynków, w tym: roboty przygotowawcze, wzmocnienie i naprawa spekan budynek nr 27, rekonstrukcja detali architektonicznych, elewacja frontowa - budynek 27 i 29, elewacja tylna - budynek 27 i 29, elewacja boczna budynek nr 27, elewacja boczna budynku nr 29 i sciany tunelu, elewacja budynku przyległego do nr 27 ( razem z kominem i schodami), wymiana opasek wokół budynku
i nawierzchni w tunelu, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, roboty wykończeniowe.
b) Odwodnienie budynków, w tym: kanalizacja deszczowa (wykopy oraz przekopy, studzienki kanalizacyjne, podłoża z kruszyw naturalnych, kanały z rur PVC, zasypywanie wykopów, wywóz ziemi, czyszczaki żeliwne, próba wodna szczelności. Podłączenie rur spustowych Moniuszki 27 , w tym: zerwanie posadzki betonowej, ręczne rozebranie nawierzchni z kostki, wykopy wąskoprzestrzenne, montaż rur deszczowych, podłoża pod kanały, kanały z rur PVC, obsypka rurociągu, transport kruszywa, zasypywanie wykopów ziemią z ukopów, montaż osadników do rur spustowych, wpięcie kanalizacji deszczowej, ułożenie ścieków drogowych, nawierzchnie z kostki betonowej, wywóz i składowanie ziemi.
c) Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poniesione zostaną wydatki na dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych: montaż taśmy odblaskowej na schodach, płyta dotykowa, elementy dotykowe ze stali nierdzewnej.
d) Remont elewacji bocznej z dociepleniem w budynku przy Ul. Stanisława Moniuszki 27 w Wałbrzychu.
3) Rodzaj prac, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać określa załączona dokumentacja techniczna sporządzona przez Biuro Konstrukcyjne mgr inż. Natalia Kisiel Ul. Jodłowa 27/2, 58-100 Świdnica oraz przedmiary robót i opis robót budowlanych (ściana boczna Moniuszki 27) sporządzony przez MP Projekt Paweł Gałan.

CPV: 45000000-7, 45232452-5, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45443000-4, 45453000-7

Dokument nr: 2021-25965-60677, 1/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Gmina
Wałbrzych
Miejscowość
Wałbrzych
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Rewitalizacja budynków przy Ul. Stanisława Moniuszki nr 27-29 w Wałbrzychu

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy i stały się niezbędne do osiągnięcia celów Projektu.
Warunki zmiany umowy określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie budynku kubaturowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
- osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37c obowiązującej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
- osobą, która będzie pełnić robą kierownika robót i która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Waga kryterium: 70% cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 70% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Waga kryterium: 30% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane godnie z poniższą tabelą
Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach) - punkty
36 - 0 pkt
48 - 15 pkt
60 - 30 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Alina Komaszyło-Socha
tel.:
e-mail: projekty.moderator@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.