Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika wraz z...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika wraz z oświetleniem drogowym oraz zatoką autobusową/przystankiem

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
powiat: gorzowski
m.sobierajczyk@lubiszyn.pl
https://lubiszyn.logintrade.net/zapytania_email,52246,a7a0a1f4201d3a346c365914c1ebb3bd.html
Województwo: lubuskie
Miasto: Lubiszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika wraz z oświetleniem drogowym oraz zatoką autobusową/przystankiem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 130 w Baczynie
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót do właściwego organu administracyjnego
dla zadania pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania związanego z budową chodnika wraz z oświetleniem oraz zatoką autobusową/przystanek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 130 w Baczynie
1. W ramach zamówienia wykonawcadostarczy:
a) projekt budowlany - w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935);
b) kosztorys inwestorski- w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);
c) przedmiar robót dla całości prac- w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.2072);
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072),
e) dokumentację wykonawczą dla wszystkich branż- w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału - wykonaną zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935); oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej w formatach pdf i dwg na nośniku CD.
2. Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana z uwzględnieniem następujących wytycznych:
1) wzdłuż zaprojektowanego chodnika zlokalizowane ma być oświetlenie drogowe, ledowe,
2) szacowana długość chodnika do zaprojektowania wynosi: 310 m,
3) na wysokości ulic Poziomkowej/Jagodowej należy zaprojektować zatoczkę autobusową/miejsce na przystanek autobusowy.
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przez wykonawcę przy udziale pracownika Urzędu Gminy. Realizacja projektu z uwzględnieniem elementów wymienionych w pkt 2 ust. 3 będzie możliwa, o ile warunki techniczne będą na to pozwalały oraz przy uzyskaniu akceptacji ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich.
3. Ponadto, przy realizacji zamówienia do zadań Wykonawcy należy:
a) Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z zamawiającym.
b) W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały
i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.W dokumentacji i przedmiarach nie należy używać nazw własnych poszczególnych materiałów.
c) Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do obowiązków Wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, w tym opinii geotechnicznej, uzgodnień, zgód, decyzji, w tym związanych z oceną oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana), zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę bądź braku sprzeciwu w wykonaniu robót budowlanych
d) Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
e) Do zadań Wykonawcy należy przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz ze złożeniem wniosku we właściwym organie administracji i uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź braku sprzeciwu dla robót budowlanych.
f) Koszty uzyskania wszelkich dokumentów ponosi Wykonawca.
g) Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym - opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości.
h) Opracowanie dokumentacji projektowej musi zostać poprzedzone przedłożeniem koncepcji zamawiającemu, w celu jej zatwierdzenia przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich
i) Zamawiający zastrzega sobie, że koncepcja przedstawiana przez Wykonawcę może być modyfikowana wielokrotnie, aż do czasu jej ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego, przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich, co zostanie potwierdzone spisanym protokołem, z zastrzeżeniem, iż wprowadzane zmiany przez zamawiającego nie będą miały wpływu na wysokość wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy, jak również nie mogą wpływać na ostateczny termin zakończenia prac wyznaczony w umowie. Weryfikacja, w tym wszelkie modyfikacje koncepcji przez Zamawiającego, przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie rozwiązań technicznych, nie może trwać dłużej niż 2 tygodnie, licząc od dnia przedstawienia pierwszej koncepcji przez wykonawcę.
j) Zamówienie obejmuje również:
- przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego,
- sprawowanie nadzoru autorskiego,
- udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów
w prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji.
j) Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji.

Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Nazwa pozycji CPV/Indeks 1 szt. % Czytaj
2. 71320000-7 CPV/Indeks 1 szt. % Czytaj

Dokument nr: Z21/38512

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lubiszyn.logintrade.net/zapytania_email,52246,a7a0a1f4201d3a346c365914c1ebb3bd.html

TERMIN SKŁADANIA:
27-07-2021 12:00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
23-07-2021 15:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lubiszyn.logintrade.net/zapytania_email,52246,a7a0a1f4201d3a346c365914c1ebb3bd.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Magdalena Sobierajczyk
tel:
e-mail: m.sobierajczyk@lubiszyn.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową chodnika wraz z oświetleniem drogowym oraz zatoką autobusową/przystankiem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 130 w BaczynieOsoba kontaktowa:
Magdalena Sobierajczyk
tel:
e-mail: m.sobierajczyk@lubiszyn.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.