Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa PSZOK

Przedmiot:

Przebudowa PSZOK

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
Zwycięstwa 19
87-860 Chodecz
powiat: włocławski
54-284-80-36
biuro@zgkchodecz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Chodecz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 54-284-80-36
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposażeniem."
Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Część 1 obejmuje budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w następującym zakresie:
1) Modernizację istniejącego budynku socjalno-biurowego z wiatą w następującym zakresie:
? roboty rozbiórkowe (rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, pokrycia z papy; czyszczenie i uzupełnienie dachu betonowego; wykucie ościeżnic drzwi i okna; rozebranie pokrycia dachowego z płyty warstwowej);
? termomodernizację dachu budynku i wiaty (pokrycie dachu płytami warstwowymi, montaż kominków wentylacyjnych, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych);
? montaż instalacji odgromowej;
? termomodernizację ścian - roboty elewacyjne budynku i wiaty (m.in. ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 15 cm, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego, malowanie elewacji farba silikonową, malowanie farbą olejną konstrukcji wiat);
? roboty remontowe wewnętrzne budynku socjalno-biurowego: wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach budynku, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, montaż nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych, montaż okna z wysoko-udarowego PCW, wykonanie okładzin z płytek na posadzkach, montaż parapetów wewnętrznych, demontaż instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej;
2) Utwardzenie terenu PSZOK o powierzchni 2766 m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa naturalnego i warstwie odsączającej z piasku;
3) Odwodnienie terenu PSZOK: roboty przygotowawcze i ziemne, roboty montażowe (kanały z rur PVC, zbiornik PVC bezodpływowy na deszczówkę o poj. 5 000 l, studnie rewizyjne, studzienki kanalizacyjne);
4) Budowę wiaty i 7 kontenerów na odpady (każdy o wymiarach 6,0 x 8,0 m): przygotowanie terenu; roboty ziemne; wykonanie fundamentów wraz z montażem zbrojenia konstrukcji, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów; montaż konstrukcji stalowej wiaty zabezpieczonej antykorozyjnie; wykonanie obudowy ścian i dachu wiaty z płyt warstwowych montowanych metodą tradycyjną; montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
5) Montaż ogrodzenia terenu PSZOK: demontaż istniejącego ogrodzenia, wykonanie cokołów betonowych, wykonanie ogrodzenia z siatki wys. 1,5 m na słupkach stalowych, montaż wrót z furtkami z siatki w ramach stalowych z pasem dolnym z blachy;
6) czytelne oznaczenie PSZOK w jednolitej estetyce oraz montaż drogowskazów prowadzących do PSZOK;
7) Zakup i montaż wyposażenia PSZOK obejmującego:
? Lampy oświetleniowe z zasilaniem solarnym - 3 szt.;
? Kontenery gospodarcze ocieplane, z płyt warstwowych o wym. 3,0 x 6,0 m - 2 szt.;
? Tablice edukacyjne - 1 kpl.;
? System monitoringu - 1 kpl.;
? Belownica do prasowania odpadów kartonowych i plastikowych - 1 kpl.;
? Kontenery otwarte KP-7 - 5 kpl.;
? Kontenery zamknięte KP-7 - 2 kpl.;
? Pojemniki na odpady o poj. 1100 l - 7 kpl.

II. Część 2 obejmuje dostawę samochodu ciężarowego z wywrotką do przewozu o minimalnych parametrach:

1) Ciągnik siodłowy: nie starszy niż 2009r.
? Preferowane wyposażenie : ABS, EBS, ASR
? Hamulce: tarczowe z EBS i ESP, wspomaganie przy ruszaniu pod górę, automatyczne zwalnianie hamulca postojowego, automatyczny hamulec postojowy naczepy
? Napęd: Paliwo - olej napędowy bezsiarkowy, Moc silnika 380 KM, Norma emisji - min. EURO 5
? Skrzynia biegów: 12-biegowa, manualna/automatyczna
? CIĄGNIK SIODŁOWY MUSI BYĆ CAŁKOWICIE SPRAWNY TECHNICZNIE , DOPUSZCZONY DO RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ADNOTACJI URZĘDOWYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM
? Wyposażony w tachograf cyfrowy na kartę
? Ogumienie w stanie dobrym lub bardzo dobrym
? Stan techniczny nie budzący zastrzeżeń
2) naczepa: typu wywrotka
- ładowność min 36t
- zabudowa metalowa bądź aluminiowa
- przykrywana plandeką, zwijaną
- rok produkcji min 2005
- sprawna technicznie
- DOPUSZCZONY DO RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ADNOTACJI URZĘDOWYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM

Część 3 obejmuje dostawę bramowca z przyczepą do przewozu o minimalnych parametrach:
Bramowiec:
1) typ pojazdu: samochód ciężarowy
2) Rok produkcji: nie starszy niż 2009
3) Przebieg: nie większy niż 300 tys.
4) Liczba osi pojazdu: 2
5) Napęd: 4x2
6) Zawieszenie: przód - resory; tył - pneumatyczne
7) Hamulce tarczowe przód i tył,
8) Typ zabudowy: Zabudowa nie starsza niż 2009 rok,
9) Zabudowa montowana fabrycznie,
10) Ładowność samochodu: nie więcej niż 11 000kg,
11) Sterowanie zabudową za pomocą urządzenia radiowego, bezprzewodowego, oświetlenia zabudowy.
12) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC): nie więcej niż 18 000 kg
13) Norma emisji spalin min EURO 5
14) Moc silnika: nie mniej niż 380 KM i więcej
15) Skrzynia biegów: automatyczna/manualna
16) Niezbędne wyposażenie pojazdu:
? Zaczep przyczepy
? Szybkozłącze pneumatyczne
17) Stan techniczny:
? Pojazd sprawny technicznie
? Silnik i skrzynia biegów bez wycieków
? Blacharka bez mechanicznych uszkodzeń, stan powłoki lakierniczej dobry lub bardzo dobry
? Stan ogumienia - w dopuszczalnym stopniu w stanie db lub bdb

przyczepa bramowa hakowa pod kontener KP7 : hydrauliczne sterowanie mechanizmami ,hamulec postojowy, hak z zapadką regulowany w 3 położeniach dostosowany do kontenerów wykonanych wg DIN 30722 (w tym KP 7), mechaniczna blokada ram hydrauliczna stopa podporowa, zaczep dyszla obrotowy fi 40, ogumienie w stanie db lub bdb, minimalna masa kontenera wciąganego z ładunkiem 4500 kg

CPV: 45200000-9, 34130000-7, 34133000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00124175, ZP-2/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.zgkchodecz.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem VIII
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: ,,Przebudowa PSZOK w Mielnie wraz z jego doposażeniem." w Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz. Tel.54-284-80-36
1) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail: gkaniewski@adonet.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyłącznie w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są m. in. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
5) Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Starostwie Powiatowym, w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
8) Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,
d) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.
9) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Ze względu ns ograniczoną liczbę znaków całość klauzuli nie mogła być ujęta

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP: /ZGKCHODECZ19/SkrytkaESP udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.