Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
817z dziś
5340z ostatnich 7 dni
18436z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt budowy szybu dźwigu osobowego

Przedmiot:

Projekt budowy szybu dźwigu osobowego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
tel.: 12/ 616-61-27, 12/ 616-61-28, fax: 12/ 616-61-29, tel.: 12 / 616-61-66
zbk@zbk.krakow.pl
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/34756/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 12/ 616-61-27,
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
ZAPRASZA
do złożenia oferty na zamówienie pn.:
Projekt budowy szybu dźwigu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz
z wyceną montażu nowego dźwigu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku
Przychodni Zdrowia przy Ul. Pachońskiego 12 w Krakowie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
decyzji i pozwoleń pozwalających na realizację prac.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Projekt budowy szybu dźwigu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z
wyceną montażu nowego dźwigu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku
Przychodni Zdrowia przy Ul. Pachońskiego 12 w Krakowie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
decyzji i pozwoleń pozwalających na realizację prac zgodnie z postanowieniami projektu umowy.

Dokument nr: 116m/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/34756/details
Ofertę należy złożyć poprzez platformę oneplace.marketplanet.pl do dnia 28.07.2021 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Pożadanv/wymaganv termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 15.12.2021 r.

Wymagania:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji- 24 miesiące
4. Kryteria oceny oferty- Cena 100 %
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Dysponowanie osobami, posiadającymi:
- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń w zakresie przedmiotu zamówienia
wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego;
- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem
potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego;
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
- podpisany przez osobę uprawnioną Formularz "oferty" wg załączonego wzoru,
- skan aktualnych uprawnień na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
zapisami punktu 5 Zaproszenia,
7. Opis sposobu obliczenia ceny podawanej w ofercie
Cenę należy obliczyć w oparciu o opis przedmiotu zamówienia
Cena jest obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
Należy dołączyć w formie skanu dokumenty wskazane w pkt. 6 Oferta złożona w formie papierowej lub
poprzez e-mail nie będzie rozpatrywana. Zamawiający informuje, że nie wymaga podpisania oferty
Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.
10. Jeżeli cena zawarta w Ofertach przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie oferowanych cen z
wykonawcami, którzy złożyli ważne Oferty. Zamawiający może odstąpić od przeprowadzenia negocjacji w
przypadku, gdy cena Oferty znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na zrealizowanie zamówienia.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie da się poprawić,
- zawiera rażąco niską cenę,
- nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń,
- została złożona przez wykonawcę, który ma zobowiązania wobec Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu
Państwa.
12. Zamawiający może unieważnić postępowanie lub nie zawrzeć umowy z wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą Ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności świadczące o tym, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, lub pojawi się potrzeba pilnego wykonania innego zamówienia ze środków
przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia, lub z innych przyczyn niezależnych od
Zamawiającego
14. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający
dopuszcza możliwość zawarcia umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Kontakt:
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Grzegorz Toborek tel.: 12 / 616-61-66
13. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający i wykonawcy wszelkie pytania,
informacje, dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski zwane dalej korespondencją, przekazują
drogą elektroniczną poprzez platformę oneplace.marketplanet.pl. a w uzasadnionych przypadkach (np. w
przypadku awarii platformy) dopuszcza się możliwość przekazywania korespondencji za pomocą poczty
elektronicznej: zamowienia@zbk.krakow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.