Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4432z ostatnich 7 dni
19459z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyz budowlano - konstrukcyjnych

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyz budowlano - konstrukcyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 277 35 00, fax 22 277 35 67
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 277 35 00, f
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ekspertyz budowlano - konstrukcyjnych budynków mieszkalnych przy Ul. Patriotów 2/6 i Ul. Widocznej 25/29 w Warszawie.

1. Ekspertyza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane .
2. Kubatura budynków:
a) Ul. Patriotów 2/6 - 366 m3
b) Ul. Widoczna 25/29 - 636 m 3
3. Dokładny zakres prac zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 i 1A do ogłoszenia.

Dokument nr: NZ/382/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2021r. r. o godz. 1020 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 25.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2021r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego na Dzienniku Podawczym przy Ul. Trakt Lubelski 353.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: - 30 dni od podpisania umowy

Wymagania:
Wynagrodzenie za realizację umowy - ryczałtowe.

Dokumenty niezbędne do złożenia oferty można otrzymać w Dziale Zamówień Publicznych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer przy ul. Trakt Lubelski 353 pok. nr 4 - parter lub na stronie internetowej: https://zgn-wawer.pl oraz https://zgnwawer.bip.um.warszawa.pl.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ważne 6 m-cy od daty składania ofert.
2. Dysponują pracownikiem/ami, który zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
3. Wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu i opracowaniu ekspertyzy budowlano - konstrukcyjnej, o wartości nie mniejszej niż 5000 tys. zł. każde.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
Kryterium wyboru oferty: cena - 100 %
Do oferty należy załączyć: załącznik nr 1 i 1A - podpisane opisy przedmiotu zamówienia, załącznik Nr 2 - formularz ofertowy, załącznik nr 3 - uprawnienia, załącznik nr 4 - doświadczenie, załącznik nr 5 - podpisany wzór umowy, wypis z rejestru działalności gospodarczej lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub KRS.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.