Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem...

Przedmiot:

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
powiat: Opole
przetargi_opole@gddkia.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272195
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych na drogach krajowych GDDKiA O/Opolu w latach 2021-2025 - 3 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu w latach 2021-2025 Rejon w Kluczborku drogi krajowe nr 11, 42, 42c, 43, 45, 45d

Przedmiot zamówienia i obejmuje miedzy innymi wykonanie robót i usług:
- Zorganizowanie i zabezpieczeniu robót, w tym oznakowanie.
- Usunięcie zbędnego oznakowania cienkowarstwowego
- Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego - linie krawędziowe i osiowe
- Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - pozostałe elementy
oznakowania poziomego
- Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego o barwie niebieskiej -
stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych
- Uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych na jezdni
- Uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych na krawężnikach
- Usunięcie zniszczonego oznakowania poziomego grubowarstwowego
- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
- Wykonanie (odnowienie) piktogramów (termoznaku) na starym śladzie - trójkąt
znak A-17 o wymiarach 1400x2500mm
- Wykonanie (odnowienie) piktogramów (termoznaku) na starym śladzie - trójkąt
znak A-17 o wymiarach 1600x3200mm
- Wykonanie nowych piktogramów ( termoznaku) znak STOP B-20 o wymiarach
2000x2000mm
- Przywrócenie terenu prowadzonych prac do użytkowania

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu w latach 2021-2025Rejon w Nysie drogi krajowe nr 38,38a, 40, 40a,40b, 41, 41a, 41b, 45, 45b, 46, 46c, 46g, 46i

Przedmiot zamówienia obejmuje miedzy innymi wykonanie robót i usług:
- Zorganizowanie i zabezpieczeniu robót, w tym oznakowanie.
- Usunięcie zbędnego oznakowania cienkowarstwowego
- Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego - linie krawędziowe i osiowe
- Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - pozostałe elementy
oznakowania poziomego
- Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego o barwie niebieskiej -
stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych
- Uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych na jezdni
- Uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych na krawężnikach
- Usunięcie zniszczonego oznakowania poziomego grubowarstwowego
- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
- Wykonanie (odnowienie) piktogramów (termoznaku) na starym śladzie - trójkąt
znak A-17 o wymiarach 1400x2500mm
- Wykonanie (odnowienie) piktogramów (termoznaku) na starym śladzie - trójkąt
znak A-17 o wymiarach 1600x3200mm
- Wykonanie nowych piktogramów ( termoznaku) znak STOP B-20 o wymiarach
2000x2000mm
- Przywrócenie terenu prowadzonych prac do użytkowania

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu w latach 2021-2025Rejon w Opolu drogi krajowe nr 39, 40, 42, 45, 46,46a, 46j,88, 94

Przedmiot zamówienia obejmuje miedzy innymi wykonanie robót i usług:
- Zorganizowanie i zabezpieczeniu robót, w tym oznakowanie.
- Usunięcie zbędnego oznakowania cienkowarstwowego
- Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego - linie krawędziowe i osiowe
- Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - pozostałe elementy
oznakowania poziomego
- Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego o barwie niebieskiej -
stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych
- Uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych na jezdni
- Uzupełnienie Punktowych Elementów Odblaskowych na krawężnikach
- Usunięcie zniszczonego oznakowania poziomego grubowarstwowego
- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
- Wykonanie (odnowienie) piktogramów (termoznaku) na starym śladzie - trójkąt
znak A-17 o wymiarach 1400x2500mm
- Wykonanie (odnowienie) piktogramów (termoznaku) na starym śladzie - trójkąt
znak A-17 o wymiarach 1600x3200mm
- Wykonanie nowych piktogramów ( termoznaku) znak STOP B-20 o wymiarach
2000x2000mm
- Przywrócenie terenu prowadzonych prac do użytkowania

CPV: 34922100-7

Dokument nr: 2021/BZP 00123886, O.Op.D-3.2412.15.2021 (27)

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
2. Instrukcja korzystania z Platformy:- w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy;- w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie - należy w zakładce ,,Postępowania", ,,Lista postępowań otwartych" wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia ,,zgłoś się do udziału w postępowaniu" przejść do Formularza rejestracyjnego.
3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES.Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:- dla dokumentów w formacie ,,pdf" lub ,,xml" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu ,,xml".
4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie - wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny
obsługujący pliki w formacie ,,pdf".
5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
6. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:- pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
7. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na
Platformie w zakładce ,,Załączniki". Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia ,,Pobierz". W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie ,,pobierz paczkę", a następnie ,,pobierz wszystkie załączniki organizatora".
8. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW, zobowiązanie, o którym mowa w pkt 11.3. IDW, dokumenty i oświadczenia należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. W przypadku zmiany lub wycofania Oferty, o których mowa w pkt. 16.10. IDW, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym
z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego
z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272195
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 08:40
Miejsce składania ofert: Oferty powinny by złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https:// gddkia.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.