Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
350z dziś
4875z ostatnich 7 dni
19740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa mebli i wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa mebli i wyposażenia

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Niepubliczny Klub Dziecięcy Puchatek Elżbieta Muszyńska, Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe Puchatek Elżbieta Muszyńska
Świętojańska 5
84-230 Rumia
powiat: wejherowski
+48 511 990 428
oferty.zlobekpuchatek@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60493
Województwo: pomorskie
Miasto: Rumia
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 511 990 428
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.05.03.00-22-0018/20 - Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowego Żłobka i Punktów Opieki na terenie Rumi

Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia do trzech lokali położonych w następujących lokalizacjach:
o Punkt Opieki Dziennej ,,Puchatek" przy Ul. Świętojańskiej 5 w Rumi (84-230);
o Punkt Opieki Dziennej ,,Puchatek" przy Ul. Bydgoskiej 2 w Rumi (84-230);
o Żłobek ,,Puchatek" przy ulicy Katowickiej 17c w Rumi (84-230).
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu ,,Zwiększenie dostępności miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowego Żłobka i Punktów Opieki na terenie Rumi" nr RPPM.05.03.00-22-0018/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wymogami zawartymi w treści zapytania ofertowego (pkt 1 zapytania).

CPV: 39000000-2

Dokument nr: 2021-24065-60493, 3/PUCHATEK/ZK/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Rumia
Miejscowość
Rumia

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia
uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej
umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego
podstawowego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy polegających na:
1.zmianach redakcyjnych umowy;
2.zmianach będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i wykonawcy ujawnionych w rejestrach
publicznych;
3.zmianach powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy;
4.zmianach dotyczących wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużenia terminu
realizacji projektu;
5.zmianach odnośnie zwiększenia zamówienia w wyniku złożenia zamówienia uzupełniającego; zmianach
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację,
obniżających koszt ponoszony przez zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu
umowy;
6.zmianach wynikających z zaistnienia okoliczności, których wystąpienia zamawiający i wykonawca nie
przewidywali w chwili zawierania umowy.
Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających
z obowiązującego prawa.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
- formularz ofertowy,
- oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- kopia aktualnego (nie starszego, niż 3 miesiące liczone od daty złożenia oferty) dokumentu
rejestrowego (chyba, że jest on w ogólnodostępnych rejestrach), potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy, a jeśli upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zgodnie z pkt. 2 zapytania.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferowana cena brutto za realizację zamówienia - 70%.
Zgodnie z pkt. 8 zapytania ofertowego
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferowany termin płatności za zamówienie - 30%.
Zgodnie z pkt. 8 zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Elżbieta Muszyńska
tel.: +48 511 990 428
e-mail: oferty.zlobekpuchatek@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.