Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup szafy mroźnicza przeszklonej

Przedmiot:

Zakup szafy mroźnicza przeszklonej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Placek Dawid Czątkowski
Roździeńskiego 88a
40-203 Katowice
powiat: Katowice
535854332
placek88a@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60723
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 535854332
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-0416/20 - Wprowadzenie nowoczesnych urządzeń w celu optymalizacji procesów produkcji

Opis
Zamówienie obejmuje realizację dostaw w ramach wydatków - zakupy następujących środków trwałych:
1. Szafa mroźnicza przeszklona
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie zakładu produkcyjnego w szafę mroźniczą przeszkloną.
Opis: Nowa szafa mroźnicza jednodrzwiowa przeszklona o pojemności minimum 400 l z wewnętrznym oświetleniem komory oraz wymuszonym obiegiem powietrza, z możliwością działania i ustalania temperatury w zakresie od -12 do -20 stopni Celsjusza, zasilanie urządzenia 230V.

CPV: 42513100-6

Dokument nr: 2021-11788-60723, 3/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. W ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Oferent powinien zawrzeć z Zamawiającym Umowę o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje kary umowne w wysokości do wartości umowy w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje zlecenia lub zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności, w szczególności w przypadku jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień oraz nie informowaniu o zaistniałych problemach.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania stworzonej dokumentacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
4. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:
a. uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych),
b. obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia, o których wyżej mowa zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Oferenta w tym zakresie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do Zapytania Ofertowego nr 3/2021
Załącznik nr 1.1 - Opis oferty do Formularza oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przesłanek dot. wykluczenia z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 - Potwierdzenie wiedzy i doświadczenia

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-22
Data ostatniej zmiany
2021-07-22

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium ,,K1" - ,,Cena netto"
Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w ofercie. Punktacja zostanie obliczona wg następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej)x100=ilość punktów

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Dawid Czątkowski
tel.: 535854332
e-mail: placek88a@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.