Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4928z ostatnich 7 dni
18908z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy prefabrykowanych wyrobów betonowych

Przedmiot:

Dostawy prefabrykowanych wyrobów betonowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tauron Wydobycie S.A
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
Tel.: +48 326185201
zakupy@tauron-wydobycie.pl
https://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 326185201
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Dostawy prefabrykowanych wyrobów betonowych dla Tauron Wydobycie S.A."

Numer referencyjny: PZP/TWD/02240/2021/112/P/MNO
II.1.2)Główny kod CPV
44114200 Produkty betonowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są ,,Dostawy prefabrykowanych wyrobów betonowych dla Tauron Wydobycie S.A.".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Okładziny żelbetowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44114200 Produkty betonowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Okładziny żelbetowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Betonity

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44114200 Produkty betonowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Betonity.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rynny i nakrywy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44114200 Produkty betonowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rynny i nakrywy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44114200

Dokument nr: 376190-2021, PZP/TWD/02240/2021/112/P/MNO

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Platforma zakupowa Grupy Tauron

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://swoz.tauron.pl/swoz2/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/swoz2/platform/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakłady Górnicze Tauron Wydobycie S.A.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli złożone będą co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przypadku, gdy nie będzie 2 ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

-- dla części nr 1 zamówienia - 40 000,00 PLN słownie (czterdzieści tysięcy złotych 00/00).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na część nr 2 i 3 zamówienia.

Kontakt:
Tauron Wydobycie S.A
ul. Grunwaldzka 37
Jaworzno
Kod NUTS: PL Polska
43-600
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Nowakowski
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Tel.: +48 326185201

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.