Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac instalatorskich (modernizacji kotłowni)

Przedmiot:

Wykonanie prac instalatorskich (modernizacji kotłowni)

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o
ul. 1 Maja 15
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 476 37 36
tbsdaszek@tbsdaszek.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 476 37 36
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert na
wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania prac instalatorskich (modernizacji kotłowni) w budynku
mieszkalnym przy Ul. Marusarzówny 25 do 27 w Jastrzębiu-Zdroju będącym w zarządzie Spółki JTBS ,,Da-
szek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie:
1) Wymiana armatury hydraulicznej.
2) Wymiana automatyki sterującej.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac instalatorskich (modernizacji kotłowni) w budynku mieszkal-
nym przy Ul. Marusarzówny 25 do 27 w Jastrzębiu-Zdroju będącym w zarządzie Spółki JTBS ,,Daszek" sp.
z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju:
1) Wymiana armatury hydraulicznej:
- zawór kulowy 6/4" -10 sztuk,
- zawór trójdrogowy AFRISO ARV 6/4" - 2 sztuki,
- śrubunek pomp 6/4" RED-M - 2 komplety,
- filtr zanieczyszczeń instalacji skośny magnetyczny 6/4" TOP-T/RED - 4 sztuki,
- separator powietrza FLAMCOVENT SMART 6/4" - 4 sztuki,
- trójnik mosiężny RED-M 6/4" -4 sztuki,
- nypel mosiężny RED-M 6/4" - 8 sztuk,
- redukcja mosiężna RED-M 6/4"/l" -4 sztuki,
- rura stalowa 6'4" 3x3,2 - 6 m.,
- termo-manometr WP80/T0.04MPa/120A - 4 sztuki,
- materiały pomocnicze inne (uszczelki, uszczelnienia, gazy techniczne, itp.).
2) Wymiana automatyki sterującej:
- napęd zaworu trójdrogowego AFRIS0230/120s pe-2 sztuki,
- moduł zarządzający pracą pomp i zaworów TECH sterownik do instalacji, 2x czujnik temperatury, czujnik ze-
wnętrzny, moduł zarządzający -1 komplet,
w zakresie wspólnie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wynikającym z kosztorysu ofer-
towego, stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy. Koszty materiałów do wykonania niezbędnych prac pokry-
wa Zamawiający.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z przekazaną przez
Zamawiającego dokumentacją, innymi stosownymi przepisami i normami, jak również w sposób zgodny
z zasadami wiedzy i sztuki instalatorskiej oraz warunkami umowy, a następnie wydania przedmiotu umowy
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.

Dokument nr: ZAP/U/09/2021

Składanie ofert:
V. Przygotowanie oferty z załącznikiem:
Załącznik nr 1 - wypełniony Formularz ofertowy stanowiący do niniejszego zapytania wraz z oświadcze-
niem o zapoznaniu się i akceptacją warunków zapytania ofertowego i akceptacją projektu umowy stano-
wiącej Załącznik nr 2.
Powyższe (Załącznik nr 1 powyżej) należy złożyć w formie pisemnej i doręczyć na adres: Jastrzębskie To-
warzystwo Budownictwa Społecznego ,,Daszek" Sp. z o. o. Ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrzębie - Zdrój lub
elektronicznie na adres: tbsdaszek@tbsdaszek.pl
do dnia 06 sierpnia 2021 roku do godz. 14.00.
Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 jest integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego.
VII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
Oferty przygotowane z godnie z powyższymi wymaganiami zawierającą klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z "Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
nazywane w skrócie RODO")" należy składać w terminie do dnia 06 sierpnia 2021 roku do godz. 14;00
w siedzibie Zamawiającego: Ul. 1 Maja 15 44-330 Jastrzębie-Zdrój, w sekretariacie Jastrzębskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego ,,Daszek" sp. z o. o. lub elektronicznie na adres: tbsdaszek@tbsdaszek.pl
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Do 31 sierpnia 2021 roku.

Wymagania:
II. Informacje ogólne:
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. póz. 1740, 2320), z późniejszymi zmianami).
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść oferty, Zamawiający przedłuży
termin ich składania. Informacja o zmianie terminu składania ofert zostanie opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe
poprzez zaproszenie wybranych Wykonawców do bezpośrednich negocjacji w siedzibie Zamawiającego.
5. Postępowanie przetargowe dwuetapowe - II etap negocjacje cenowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na
każdym jego etapie, w tym także pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym i projekcie umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa z wyłonionym Wykonawcą.
VI. Informacje dotyczące kryterium oceny ofert:
Cena:100 %.

Kontakt:
VIII. Osoby do kontaktu:
1. Ernest Famulski tel. 32 476 37 36.
2. Dariusz Chmielewski tel. 32 476 37 36.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.