Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Najem świetlnych elementów dekoracyjnych

Przedmiot:

Najem świetlnych elementów dekoracyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
Tel.: +48 322960721, Faks: +48 322960581
h.musialik@um.sosnowiec.pl
https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 322960721,
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Najem świetlnych elementów dekoracyjnych dla miasta Sosnowca na sezony: 2021/2022, 2022/2023

Numer referencyjny: WZP.271.1.61.2021.HM
II.1.2)Główny kod CPV
39298900 Różne wyroby dekoracyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy obejmujące: ,,Najem świetlnych elementów dekoracyjnych dla miasta Sosnowca na sezony: 2021/2022, 2022/2023".

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Najem świetlnych elementów dekoracyjnych dla miasta Sosnowca na sezony: 2021/2022, 2022/20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 06/12/2021
Koniec: 13/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

CPV: 39298900

Dokument nr: 372506-2021, WZP.271.1.61.2021.HM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Platforma do elektroniczne obsługi zamówień publicznych dostępna pod adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Honorata Musialik
E-mail: h.musialik@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960721
Faks: +48 322960581

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.