Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż instalacji fotowoltaicznych

Przedmiot:

Montaż instalacji fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
powiat: włocławski
Tel.: +48 542846617
hania.piastowska@chocen.pl
https://chocen.ezamawiajacy.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Choceń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 542846617
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Choceń

Numer referencyjny: ZP.271.5.2021
II.1.2)Główny kod CPV
51111200 Usługi instalowania generatorów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Choceń. Inwestycja obejmująca swym zakresem budowę zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną 56 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,30 kWp do 35,64 kWp, zgodnie z przedstawioną lokalizacją, dokumentacją techniczną i przedmiarem robót oraz z elementami zawartymi w SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51111200 Usługi instalowania generatorów
09330000 Energia słoneczna
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Choceń

II.2.4)Opis zamówienia:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Choceń

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na falownik (inwerter) / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonany montaż / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.03.01.00-04-0034/20 - Fotowoltaika w Gminie Choceń

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 51111200, 09330000, 09331200, 45300000, 45261215

Dokument nr: 374224-2021, ZP.271.5.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi 23.8.2021 o godz. 10.15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o nazwach i siedzibach Wykonawców, cenach zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://chocen.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://chocen.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Choceń

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Gmina Choceń
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.271.5.2021
ul. Sikorskiego 12
Choceń
Kod NUTS: PL Polska
87-850
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Piastowska
E-mail: hania.piastowska@chocen.pl
Tel.: +48 542846617

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.