Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Renowacja ścian z odtworzeniem izolacji pionowych oraz remont balkonu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Renowacja ścian z odtworzeniem izolacji pionowych oraz remont balkonu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II nr 22A
70-453 Szczecin
powiat: Szczecin
przetargi@usz.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usz/proceedings
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Renowacja ścian z odtworzeniem izolacji pionowych oraz remont balkonu w budynku przy ulicy Wąskiej 13 w Szczecinie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Renowacja ścian z odtworzeniem izolacji pionowych

Remont balkonu

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00124509, A-ZP.381.64.2021.AKZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest: a) Platforma, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/usz i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie
postępowania).Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert. b)
przetargi@usz.edu.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy. Zamawiający nie
przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. 2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na
Platformie, a nie za pośrednictwem email. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy. 4. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany
w instrukcji dla Wykonawców. 5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie
przycisku ,,Wyślij wiadomość", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego. 6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych
odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.W celu
ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: .zip
.7Z. 7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym
może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 składa
się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/usz/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.