Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę

Przedmiot:

Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
powiat: ostrzeszowski
tel. 062 732 06 00 faks 062 732 06 01, 62 732 06 28
idr@ostrzeszow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 062 732 06 00 f
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto i Gmina Ostrzeszów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia o nazwie:
,,Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie przedszkola nr 5 przy ul.
Łąkowej w Ostrzeszowie"
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie przedszkola nr 5 przy Ul. Łąkowej w Ostrzeszowie w zakresie:
- instalacja kanalizacji deszczowej DN 160 PVC-U SN8 SDR34 wg PN-EN 1401-1 o łącznej długości 83,72 m
- instalacja kanalizacji deszczowej DN 200 PVC-U SN8 SDR34 wg PN-EN 1401-1 o łącznej długości 5,75 m
- studzienka rewizyjna PVC/PP DN315 - 4 kpl. z włazem kl. C250
- studzienka rewizyjna PVC/PP DN400 - 1 kpl. z włazem kl.C250
- studnia czerpalna (pompownia) wraz z układem pompowym (qmin. = 51/s) z zasilaniem (zasilanie w wew. Instalacji odbiorcy) oraz włazem klasy D400
- zbiornik retencyjny o V=10m3 - prefabrykowany, wykonanie przejezdne, włazy klasy D400-3 kpl.
- przyłączenie istniejących instalacji do zaprojektowanej infrastruktury

Dokument nr: 63/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (listownie, osobiście lub e-mailem), w terminie do dnia 29.07.2021r. do godź. 14:00 w siedzibie zamawiającego, tj: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Ul. Zamkowa nr 31, 63 - 500 Ostrzeszów (biuro podawcze, lub e-mail z dopiskiem: OFERTA na Budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie przedszkola nr 5 przy Ul. Łąkowej w Ostrzeszowie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 31. 08. 2021 roku.

Wymagania:
Zaproszenie do złożenia oferty w zamówieniu o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 złotych -Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 24.03.2021 nr 63/2021.
II. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował minimum 1 zbiornik retencyjny o łącznej pojemności min. 30 m3
V. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena.
VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie ma dostarczyć wykonawca:
1. formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
2. oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
3. podpisana klauzula RODO - załącznik nr 3
4. Referencje
VII. Inne informacje:
1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału, podpisane i opieczętowane.
2. Minimalny czas związania ofertą winien wynosić minimum 14 dni. Minimalny okres gwarancji wynosić powinien 60 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszczalna jest możliwość zawarcia umowy z podwykonawcą prac.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
5. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

Kontakt:
Telefoniczną informację o prowadzonym postępowaniu można uzyskać pod numerem 62 732 06 28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.