Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachowego

Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rząśnia
ul. Kościuszki 16
98-332 Rząśnia
powiat: pajęczański
(44) 631 - 71 - 22 wew. 24, (44) 631 - 71 - 29
przetargi@rzasnia.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rząśnia
Wadium: ---
Nr telefonu: (44) 631 - 71 - 22 w
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Do zainteresowanych
1. W związku z zamiarem nabycia robót remontowych części pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Rząśni, Wójt Gminy Rząśnia zaprasza Wszystkich zainteresowanych do składania ofert na wykonanie przedmiotowych robót.
2. Zakres robót do wykonania obejmuje:
? Demontaż części starego poszycia dachowego i części instalacji odgromowej,
? Wymianę części elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie),
? Wymianę wyłazu dachowego,
? Uzupełnienie obróbek blacharskich,
? Wykonanie na części dachu nowego poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
Szczegółowy zakres i ilości robót do wykonania określa kosztorys przedmiar robót i kosztorys nakładczy - załącznik nr 1 do ogłoszenia stanowiący jego integralną cześć.

Dokument nr: UGB.271.17.2021.PC

Składanie ofert:
7. Ofertę na wykonanie zamówienia można składać w formie elektronicznej za pomocą portalu ePUAP na skrzynkę Zamawiającego /1kgc19m6ji/Skrytka lub na adres e-mail: przetargi@rzasnia.pl, do dnia 28.07.2021 roku do godz. 1000. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę,

Wymagania:
3. Termin zakończenia realizacji robót: 50 dni od podpisania umowy.
4. Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie i zapoznanie się z terenem robót.
5. Cena oferty powinna uwzględniać, koszt materiałów, robociznę oraz wszystkie inne elementy niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Zaleca się dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót. Jeśli kosztorys nie zostanie dołączony do oferty wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia kosztorysu ofertowego na podstawie którego wyliczony cenę ofertową.
6. Na wykonane roboty Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji i rękojmi.
8. Kryterium oceny ofert: 100% najniższa cena
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, lub obowiązku odprowadzenia

2
składek na ubezpieczenie społeczne Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami oraz kwoty odpowiadające wysokości składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego czy obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne.
10. Postępowanie niniejsze jest prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 roku na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 tej ustawy.
12. Wzór oferty określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
13. Wzór umowy określa załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

Kontakt:
11. Uprawnionym pracownikiem do kontaktów w tej sprawie jest: Pan Przemysław Cimcioch tel. 44 6317122 wew. 238, pok. nr 24.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.