Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa kompleksowego utrzymania czystości terenów zewnętrznych

Przedmiot:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości terenów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ul. 17 Marca 20
82-200 Malbork
powiat: malborski
Tel.: +48 261536704
22blt.przetargi@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/22blt/proceedings
Województwo: pomorskie
Miasto: Malbork
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 261536704
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości terenów zewnętrznych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku

Numer referencyjny: 22.BLT.SZP.2612.64.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania terenów zewnętrznych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości terenów zewnętrznych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku - rejon Malbork, Królewo Malborskie, Lasowice Wielkie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rejon Malbork, Królewo Malborskie, Lasowice Wielkie

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres prac do wykonania został określony w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentach, a w szczególności w:

a) opisie przedmiotu zamówienia;

b) wykazach kompleksów, ilości i rodzaju powierzchni, harmonogramach;

c) projekcie umowy.

Lokalizacja kompleksów wojskowych:

-- kompleks - Ul. 17 Marca 20, Malbork,

-- kompleks - Ul. Jagiellońska 16, Malbork,

-- kompleks - Ul. Sikorskiego 33, Malbork,

-- kompleks - Lasowice Wielkie, gm. Malbork,

-- kompleks - Krasnołęka (lotnisko).

Powierzchnia terenów zewnętrznych przewidziana do utrzymania czystości wynosi:

-- powierzchnie utwardzone - 134 668,70 m2,

-- powierzchnie zielone - 811 916,20 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa kompleksowego utrzymania czystości terenów zewnętrznych w obiektach administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku - rejon Pruszcz Gdański, Skowronki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rejon Pruszcz Gdański, Skowronki

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres prac do wykonania został określony w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentach, a w szczególności w:

a) opisie przedmiotu zamówienia;

b) wykazach kompleksów, ilości i rodzaju powierzchni, harmonogramach;

c) projekcie umowy.

Lokalizacja kompleksów wojskowych:

Kompleks - Pruszcz Gdański

Powierzchnia terenów zewnętrznych przewidziana do utrzymania czystości wynosi:

-- powierzchnie utwardzone - 107 320,00 m2,

-- powierzchnie zielone - 413 233,00 m2.

Kompleks - Skowronki, gm. Sztutowo

Powierzchnia terenów zewnętrznych przewidziana do utrzymania czystości wynosi:

-- powierzchnie utwardzone - 1 205,10 m2,

-- powierzchnie zielone - 13 805,10 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 90600000

Dokument nr: 374320-2021, 22.BLT.SZP.2612.64.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

https://platformazakupowa.pl/pn/22blt

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/22blt

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/22blt/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rejon Malbork, Królewo Malborskie, Lasowice Wielkie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rejon Pruszcz Gdański, Skowronki

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

a) dla części 1 - 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100);

b) dla części 2 - 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Kontakt:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ul. 17 Marca 20
Malbork
Kod NUTS: PL634 Gdański
82-200 Malbork
Polska
Osoba do kontaktów: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork
E-mail: 22blt.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261536704

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.