Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdańsk
powiat: Gdańsk
583264990
sekretariat@zdwgdansk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk/proceedings
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 583264990
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na części ...
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu na rzece Brdzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w km 39+507 w miejscowości Męcikał.

Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty.

Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu na Kanale Młyńskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km 106+266 w miejscowości Zdrada.

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00124734, 22/DZS/2021/TP/WUDiM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej: http://platformazakupowa.pl/ lub poprzez adres profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem
platformy zakupowej Zamawiającego.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),
określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b)
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: - pamięć min. 2 GB RAM, - procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja (lub inny procesor o parametrach równoważnych),- jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,- zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,- włączona obsługa
Java Script,- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.
Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Szczegółowe
informacje techniczne w zakresie korzystania z platformy, m.in. takie jak: specyfikacja połączenia,
format przesyłania danych oraz kodowanie i czas odbioru danych znajdują znajdują się w Instrukcjach
dla Wykonawców udostępnionych na platformie (po wybraniu postępowania) w zakładce ,,Instrukcje" (na dole strony). Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały
szczegółowo opisane w pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO określona została w pkt. 21.3 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO określona została w pkt. 21.3 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 09:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.