Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT RAMPY

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

REMONT RAMPY

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Juzistek 2
05-131 Zegrze
powiat: legionowski
jw4809.zp@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487360
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zegrze
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
R.B. NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO WKOMOROWIE: 1. REMONT RAMPY PRZY BUDYNKU NR 110 2.KONSERWACJA BUDYNKU NR 2, 3.KONSERWACJA BUDYNKU NR 32, 4. KONSERWACJA BUDYNKU NR 88 5. KONSERWACJA BUDYNKU NR 85
Krótki opis przedmiotu zamówienia

REMONT RAMPY PRZY BUDYNKU NR 110 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KOMOROWIE
Zamawiający wyznacza termin zebrania, celem przeprowadzenia wizji lokalnej oraz możliwości zadawania pytań dotyczących treści SWZ (dla wszystkich części):
na dzień 29.07.2021 r. o godz. 10:00
miejsce zbiórki: Ul. Bociańskiego 1, 07 - 310 Komorowo
Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby Wykonawca oraz podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r poz. 1320, z późn. zm.) osoby wykonujących czynności robót budowlanych, szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy prawo budowlane tj. kierownik budowy i kierownik robót

KONSERWACJA BUDYNKU NR 2 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KOMOROWIE
Zamawiający wyznacza termin zebrania, celem przeprowadzenia wizji lokalnej oraz możliwości zadawania pytań dotyczących treści SWZ (dla wszystkich części):
na dzień 29.07.2021 r. o godz. 10:00
miejsce zbiórki: Ul. Bociańskiego 1, 07 - 310 Komorowo
Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby Wykonawca oraz podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r poz. 1320, z późn. zm.) osoby wykonujących czynności robót budowlanych, szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy prawo budowlane tj. kierownik budowy i kierownik robót

KONSERWACJA BUDYNKU NR 32 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KOMOROWIE
Zamawiający wyznacza termin zebrania, celem przeprowadzenia wizji lokalnej oraz możliwości zadawania pytań dotyczących treści SWZ (dla wszystkich części):
na dzień 29.07.2021 r. o godz. 10:00
miejsce zbiórki: Ul. Bociańskiego 1, 07 - 310 Komorowo
Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby Wykonawca oraz podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r poz. 1320, z późn. zm.) osoby wykonujących czynności robót budowlanych, szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy prawo budowlane tj. kierownik budowy i kierownik robót

KONSERWACJA BUDYNKU NR 88 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KOMOROWIE
Zamawiający wyznacza termin zebrania, celem przeprowadzenia wizji lokalnej oraz możliwości zadawania pytań dotyczących treści SWZ (dla wszystkich części):
na dzień 29.07.2021 r. o godz. 10:00
miejsce zbiórki: Ul. Bociańskiego 1, 07 - 310 Komorowo
Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby Wykonawca oraz podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r poz. 1320, z późn. zm.) osoby wykonujących czynności robót budowlanych, szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy prawo budowlane tj. kierownik budowy i kierownik robót

KONSERWACJA BUDYNKU NR 85 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KOMOROWIE
Zamawiający wyznacza termin zebrania, celem przeprowadzenia wizji lokalnej oraz możliwości zadawania pytań dotyczących treści SWZ (dla wszystkich części):
na dzień 29.07.2021 r. o godz. 10:00
miejsce zbiórki: Ul. Bociańskiego 1, 07 - 310 Komorowo
Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby Wykonawca oraz podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r poz. 1320, z późn. zm.) osoby wykonujących czynności robót budowlanych, szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy prawo budowlane tj. kierownik budowy i kierownik robót

CPV: 45000000-7, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00124441, ZP/55/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/26wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/26wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zawiera Rozdział XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): https://26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo2018-07-10-q
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): https://26wog.wp.mil.pl/pl/pages/rodo2018-07-10-q

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487360
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-08 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.