Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych

Przedmiot:

Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne w Warszawie
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 226945400, Faks: +48 226945268
wzp@mf.gov.pl
https://mf.ezamawiajacy.pl/pn/mf/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 226945400,
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych

Numer referencyjny: C/541/21/BAD/B/332
II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 626 016.26 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Finansów, Ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego w jego siedzibie - budynku przy Ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, zgodnie z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnościami sformułowanymi w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia ,,Wymagania techniczne i funkcjonalności przedmiotu zamówienia".

2. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik 2 do SWZ.

CPV: 64200000

Dokument nr: 374361-2021, C/541/21/BAD/B/332

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy Marketplanet na stronie internetowej https://mf.ezamawiajacy.pl.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mf.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mf.ezamawiajacy.pl/pn/mf/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Finansów, Ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
ul. Świętokrzyska 12
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-916
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wypychowska - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.