Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ocena stanu technicznego wraz z kontrolą pięcioletnią obiektów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Ocena stanu technicznego wraz z kontrolą pięcioletnią obiektów

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
emilia.kowalska@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ocena stanu technicznego wraz z kontrolą pięcioletnią obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Sieradz, NW Wieluń, ZW Poraj

Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.37.2021
II.1.2)Główny kod CPV
71335000 Badania inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

-- dla części 1, 2 i 3 - wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej okresowej, pięcioletniej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów hydrotechnicznych (jazy, progi, zbiorniki wodne, wały przeciwpowodziowe);

-- dla części 4 - wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej okresowej, pięcioletniej oceny stanu technicznej sprawności linii napowietrznych 15 kV zasilających Pompownię nr 1 i Pompownię nr 2 wraz ze stacjami transformatorowymi;

-- dla części 5 - wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej okresowej, rocznej oceny stanu technicznego obiektu budowlanego - kładki dla pieszych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla poszczególnych części) przedstawiony został w opisach przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz mapkach poglądowych stanowiących załączniki do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 192 383.76 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ocena stanu technicznego wraz z kontrolą pięcioletnią obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Częstochowa

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71335000 Badania inżynieryjne
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Częstochowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej okresowej, pięcioletniej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów hydrotechnicznych.

Powyższe kontrole są wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz i charakterystyka obiektów przedstawiony został w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz mapkach poglądowych stanowiących załączniki do SWZ.

Kontrole obiektów hydrotechnicznych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi IMGW zawartymi w opracowaniu pn.: ,,Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących" stanowiącym załącznik do OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 512.22 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ocena stanu technicznego wraz z kontrolą pięcioletnią obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Kłobuck

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71335000 Badania inżynieryjne
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Kłobuck

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej okresowej, pięcioletniej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów hydrotechnicznych.

Powyższe kontrole są wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz i charakterystyka obiektów przedstawiony został w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz mapkach poglądowych stanowiących załączniki do SWZ.

Kontrole obiektów hydrotechnicznych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi IMGW zawartymi w opracowaniu pn.: ,,Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących" stanowiącym załącznik do OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 134 552.84 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ocena stanu technicznego wraz z kontrolą pięcioletnią obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Sieradz i NW Wieluń

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71335000 Badania inżynieryjne
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Sieradz i NW Wieluń

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej okresowej, pięcioletniej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów hydrotechnicznych.

Powyższe kontrole są wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz i charakterystyka obiektów przedstawiony został w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz mapkach poglądowych stanowiących załączniki do SWZ.

Kontrole obiektów hydrotechnicznych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi IMGW zawartymi w opracowaniu pn.: ,,Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących" stanowiącym załącznik do OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 918.70 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kontrola pięcioletnia obiektów ZW Poraj - linie napowietrzne 15kV wraz ze stacjami transformatorowymi

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71335000 Badania inżynieryjne
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZW Poraj

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej okresowej, pięcioletniej oceny stanu technicznej sprawności linii napowietrznych 15 kV zasilających Pompownię nr 1 i Pompownię nr 2 wraz ze stacjami transformatorowymi.

Powyższe kontrole są wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz i charakterystyka obiektów przedstawiony został w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz mapkach poglądowych stanowiących załączniki do SWZ.

Kontrole obiektów należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi IMGW zawartymi w opracowaniu pn.: ,,Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących" stanowiącym załącznik do OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 400.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kontrola roczna obiektów ZW Poraj - kładka dla pieszych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71335000 Badania inżynieryjne
71356100 Usługi kontroli technicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZW Poraj

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji dotyczącej okresowej, rocznej oceny stanu technicznego obiektu budowlanego - kładki dla pieszych

Powyższe kontrole są wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz i charakterystyka obiektów przedstawiony został w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz mapkach poglądowych stanowiących załączniki do SWZ.

Kontrole obiektów hydrotechnicznych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi IMGW zawartymi w opracowaniu pn.: ,,Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących" stanowiącym załącznik do OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71335000, 71356100

Dokument nr: 374353-2021, PO.ROZ.2810.37.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Krzysztof Olbiński - PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Sieradzu, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. +48 436554111.

Osoby upoważnione do kontaktu w zakresie merytorycznym dla poszczególnych części zostały wskazane w pkt 3.12 SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Częstochowa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Kłobuck

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NW Sieradz i NW Wieluń

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZW Poraj

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Kowalska
E-mail: emilia.kowalska@wody.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.