Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4432z ostatnich 7 dni
19459z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dwustronnej

Przedmiot:

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dwustronnej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
powiat: kolneński
Telefon: (86)278 21 33 Faks (86) 278 31 00
sekretariat@kolno.home.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Kolno
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (86)278 21
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 1 szt. tablicy
informacyjnych dwustronnej wym. 80x120cm w związku z realizacją następujących
inwestycji pn. ,,Rewitalizacja placu umożliwiająca bezpieczne podejmowanie aktywności
rekreacyjno-kulturalnych w Kolnie" współfinansowanych w ramach RPOWP 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
2. Specyfikacja techniczna tablicy informacyjnej dwustronnej
1. Dolna krawędź tablicy 200 cm od gruntu po zamontowaniu
2. Wymiar tablic 80x120 cm
3. Rodzaj tablic- tablica dwustronna
4. System mocowania znak drogowy
5. Słupek- dwie nogi rura ocynk fi min 48mm
6. Blacha wygięta w literę C
7. Gwarancja 60 m-cy
8. Wzór tablicy oraz pozostałe wytyczne do zamówienia znajdują się pod linkiem:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-zasady-promowaniaprojektu.html#_68sk8p
Wykonanie i montaż odbędzie się zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi
w tym zakresie. Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona w dniu dostawy przed montażem.
Tablicę należy wykonać zgodnie z Wytycznymi programu RPOWP w zakresie zasad
promowania projektu (wzór tablicy oraz wytyczne do zamówienia znajdują się pod linkiem:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/poznaj-zasady-promowaniaprojektu.html#_68sk8p
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Wykonawca ma obowiązek przekazania do akceptacji projektu tablic przed przekazaniem
tablicy do wykonania i montażu.
Dane do umieszczenia na tablicy zostaną podane przy podpisaniu umowy.

Dokument nr: RG.7013.9.2019

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@kolno.home.pl, faksem pod nr 86 278 31 00, przesłać poczta na adres
Zamawiającego Urząd Miasta Kolno, Ul. Wojska Polskiego 20; 18-500 Kolno (liczy
się data wpływu).
10. TERMIN SKŁADANIA ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 10 sierpnia 2021 roku. do
godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy z
wykonawcą zamówienia do 30 sierpnia 2021 roku.

Wymagania:
Wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych
równowartości 30 000 euro.
4. Koszty wykonania zamówienia: Cenę oferty należy podać w ,,Formularzu
cenowym,, Załącznik nr 1.
5. Kryteria oceny ofert: złożone oferty zostaną ocenione wg jednego kryterium - cena
brutto. Ofertą wygrywającą będzie ta, której wartość zamówienia będzie najniższa.
6. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta musi być napisana w języku polskim i
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferta musi
zawierać: wypełniony formularz cenowy, zgodny w treści ze wzorem tablicy oraz
wytycznymi do zamówienia.
7. Warunki udziału w postepowaniu oraz opis dokonywania ocen: o zamówienie
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Wypełniony formularz cenowy zadania zgodnie ze wzorem -załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy i akceptowaniu go - załącznik
nr 3
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. -
załącznik nr 2

Kontakt:
Osoba do kontaktu z oferentami jest: Dorota Łynko - Inspektor Wydziału Rozwoju
Gospodarczego, tel. 86 278 94 36

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.