Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
254z dziś
4777z ostatnich 7 dni
17872z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż systemu masztowego

Przedmiot:

Dostawa i montaż systemu masztowego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
powiat: Poznań
zk@poznan.uw.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
1. DOSTAWA i montaż systemu masztowego umiejscowionego na dachu budynku w lokalizacji 61-767 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 17, wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi dla systemu łączności radiowej zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem. System masztowy jest elementem stacji retransmisyjnej systemów łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego oraz ostrzegania i alarmowania. Prace montażowe muszą być wykonane w porozumieniu z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Winogrady" w Poznaniu, pod nadzorem autorskim projektanta systemu masztowego oraz nadzorem technicznym pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmujących się serwisem sieci łączności radiowej.
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje prefabrykację systemu masztowego, transport i montaż masztu zgodnie z projektem.
3. Zakres prac montażu masztu w lokalizacji obejmuje:
o demontaż istniejących systemów masztowych wskazanych w projekcie,
o montaż masztu - przewiezienie, wniesienie, przymocowanie, zakotwienie masztu,
o podłączenie do instalacji odgromowej i wykonanie pełnych pomiarów,
o przygotowanie toru antenowego z pomieszczenia stacji retransmisyjnej do zainstalowanego systemu masztowego,
o odbiór wykonania i instalacji masztu nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac wraz z świadectwem przydatności do użytkowania.
4. Odtworzenie stanu pokrycia dachowego, uszczelnienia po wykonaniu montażu i połączeń oraz odtworzenie naruszonego tynku podczas wykonywania prac montażowych. Wykonanie tych prac nadzorowane będzie przez inspektora nadzoru budowlanego powołanego przez Zamawiającego i wyznaczonych pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Winogrady" w Poznaniu.
5. Projekt systemu masztowego będącego w posiadaniu Zamawiającego możliwy będzie do pozyskania w celu zapoznania się, po bezpośrednim zwróceniu się oferenta do Zamawiającego (po wypełnieniu stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych informacji).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA odpowiedzi na zapytanie ofertowe
TERMIN SKŁADANIA ofert do 9.08.2021 r.
Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacje szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 - sekretariat Wydziału.

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający planuje, że prace związane z dostawą i montażem ww. masztu zostaną wykonane do 30.11.2021 r.

Wymagania:
III. Formalne wymagania
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) współpracy z Zamawiającym oraz administracją Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Winogrady" w Poznaniu, w zakresie m.in. wstępu na dach obiektu, ustalenia harmonogramu prac,
b) współpracy z projektantem, który zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego,
c) współpracy z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmującymi się serwisem sieci łączności radiowej, w zakresie takiego prowadzenia prac, aby zachować ciągłość działania sieci łączności radiowej.
d) do wykonania Projektu Technologii Robót oraz Planu Bioz, zgodnie z szczegółowymi uwagami Zamawiającego i Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Winogrady" w Poznaniu jako Właściciela (działki oraz wzniesionych na niej budynków i budowli).
2. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie składania oferty musi poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Konieczna jest zgoda Zamawiającego.
IV. Opis kryteriów wyboru wykonawcy
Kryterium wyboru ofert jest cena i okres gwarancji, w następujących proporcjach: waga kryterium cena wynosi 60%; waga kryterium okres gwarancji na zamontowany maszt i instalację masztu wynosi 40%. Zamawiający oczekuje minimum 5 letniego okresu gwarancyjnego na dostarczony i zamontowany system masztowy. W celu zachowania warunków gwarancji - Wykonawca w okresie jej trwania dokonywać będzie na zlecenie Zamawiającego okresowych przeglądów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1. Prawa budowlanego.
Wymagania od Wykonawców:
a) uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjnej - jedna osoba,
b) uprawnienia do prac na wysokościach - dwie osoby,
c) wykazanie się doświadczeniem w wykonaniu wymienionych prac, przedstawienie listy referencyjnej - co najmniej 3 referencje od różnych Zamawiających/ Zlecających,
d) Wykonawca zobowiązany będzie do samodzielnego zapewnienia przeprowadzenia prac przez osoby posiadające uprawnienia zgodnie z wymaganiami organu wydającego zgodę na przeprowadzenie prac w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
e) Wykonawca spełni kryteria społeczne tj. zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy co najmniej dwóch osób zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę (wraz z ofertą Wykonawca dostarczy informacje o przyjęciu do wiadomości i spełnianiu kryterium społecznego),
f) dojazd do miejsca lokalizacji na koszt Wykonawcy,
g) przedstawiona oferta musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
V. Warunki realizacji zamówienia
Zamawiający jest w trakcie procedury pozyskiwania zgody na realizację zamówienia. Rozpoczęcie realizacji prac możliwe będzie po uzyskaniu skutecznej (prawnie obowiązującej) zgody właściwych organów.
UWAGA!
Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu rozeznania dostępności i ceny przedmiotu zamówienia, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego zakupu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.