Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ogrodzenia boiska sportowego

Przedmiot:

Budowa ogrodzenia boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
powiat: buski
+48 41 370 52 00, +48 41 370 52 01, 041-370 52 90, 41/370 52 47
j.golebiowska@umig.busko.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 41 370 52 00, +4
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na ,,Budowa ogrodzenia boiska sportowego działka nr ewid. 307 w miejscowości Bilczów w ramach realizacji funduszu sołeckiego".
1. Przedmiot zamówienia przedstawia:
- opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3
- przedmiar robót załącznik nr 5
Poszczególny zakres zadania może ulec zmianie (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu).
2.Warunki realizacji przedmiotu umowy.
2.1) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokonać oględzin terenu objętego zakresem prac, celem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
2.2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami z należytą starannością.
2.3) Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy.
2.4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób związanych z wykonaniem robót oraz przebywających na placu budowy.

Dokument nr: RSID.7051.47.2021

Składanie ofert:
5. Termin złożenia oferty oraz realizacji zamówienia:
5.1.Termin złożenia oferty do dnia 04.08.2021 r. do godz. 12:00 na adres:
j.golebiowska@umig.busko.pl

Miejsce i termin realizacji:
5.2. Termin realizacji zamówienia: 40 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
4. Wynagrodzenie.
4.1) Zamawiający przyjął w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jedno kryterium, jakim jest: cena brutto za realizację poszczególnego zadania zamówienia - 100%. Cenę należy podać w złotych polskich. Cenę należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
4.2) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4.3) O przyjętej podstawie wyceny decyduje sam Wykonawca i to on ponosi odpowiedzialność za przyjętą podstawę wyceny i wynikające z tego konsekwencje. Zamawiający pozostawia Wykonawcy możliwość samodzielnego zadecydowania o przyjęciu określonych podstaw do ustalenia nakładów rzeczowych.
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5.3. Ofertę należy złożyć na formularzach stanowiącym załączniki nr 1, 2, 4,5 do niniejszego
2
Zaproszenia.
6. Istotne postanowienia umowy:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami i przepisami z należytą starannością.
Płatności będą dokonane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz z Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez Zamawiającego.
Termin zapłaty faktur Wykonawcy: do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.
7. Gwarancja. Wykonawca udziela na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.
8. Wykaz wymaganych dokumentów: 8.1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1. 8.2) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2. 8.3) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3. 8.4) Projekt umowy- załącznik nr 4. 8.5) Przedmiar robót - załącznik nr 5

Kontakt:
5.4. W przypadku pytań prosimy o kontaktowanie się z p. Joanną Gołębiowską >, (budynek UMIG II piętro, pok. Nr 36D , e-mail: j.golebiowska@umig.busko.pl, tel.41/370 52 47, w godz: - poniedziałek 8:00 - 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.