Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uruchomienie i świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie...

Przedmiot:

Uruchomienie i świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
powiat: Warszawa
, Faks: +48 223149900
dzp.bp@amw.com.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: , Faks: +48 22314990
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Uruchomienie i świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Agencji Mienia Wojskowego

Numer referencyjny: DZP-BP.2610.3.2021
II.1.2)Główny kod CPV
64216110 Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych poprzez wirtualną prywatną sieć szkieletową realizowaną w technologii MPLS oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Agencji Mienia Wojskowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych poprzez wirtualną prywatną sieć szkieletową realizowaną w technologii MPLS oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla Agencji Mienia Wojskowego.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32430000-6 - Rozległa sieć komputerowa.

3. Zamawiający wymaga świadczenia usługi przez całą dobę (24 godz.), 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku przez okres 36 miesięcy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że zamówienie nie zostało podzielone na części.

7. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wznowienia zamówienia na następujących zasadach:

1) Wznowienie polega na możliwości udzielenia kolejnego zamówienia w przedmiocie zamówienia podstawowego na okres 12 miesięcy począwszy od dnia wygaśnięcia umowy zawartej w ramach zamówienia podstawowego.

2) Zamawiający gwarantuje udzielenie zamówienia podstawowego, natomiast ze wznowienia Zamawiający może nie skorzystać lub skorzystać w całości.

3) Zamówienie realizowane w ramach wznowienia jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego ze wznowienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa wznowienia zamówienia będzie uzależnione od czynników takich jak:

-- potrzeby Zamawiającego,

-- posiadanie środków finansowych na jego realizację.

4) Zamówienie realizowane w ramach wznowienia podlega zasadom realizacji jak dla zamówienia podstawowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wznowienia zamówienia na następujących zasadach:

1) Wznowienie polega na możliwości udzielenia kolejnego zamówienia w przedmiocie zamówienia podstawowego na okres 12 miesięcy począwszy od dnia wygaśnięcia umowy zawartej w ramach zamówienia podstawowego.

2) Zamawiający gwarantuje udzielenie zamówienia podstawowego, natomiast ze wznowienia Zamawiają

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 64216110

Dokument nr: 374329-2021, DZP-BP.2610.3.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:30

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.amw.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/open-auctions.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-911
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Karolewski
E-mail: dzp.bp@amw.com.pl
Faks: +48 223149900

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.