Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie konstrukcji stalowej budynku

Przedmiot:

Wykonanie konstrukcji stalowej budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o
ul. Wiosenna 5
64-100 Długie Stare
powiat: leszczyński
sekr. 65 5202670 / kom: 693 737 356
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Długie Stare
Wadium: ---
Nr telefonu: sekr. 65 5202670 / k
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie konstrukcji stalowej budynku inwentarskiego obory w miejscowości Trzebiny wraz z robotami towarzyszącymi.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji stalowej budynku wraz z pokryciem i robotami towarzyszącymi.
ZAKRES ZAMÓWIENIA
Usługa polega na wykonaniu konstrukcji stalowej budynku wraz z robotami towarzyszącymi w budowanym budynku obory zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:
o wykonanie robót związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej budynku
o wykonanie pokrycia dachowego z płyt warstwowych na łatach stalowych
o wykonanie i montaż świetlika kalenicowego
o wykonanie orynnowania oraz obróbek blacharskich
o zabudowa ścian szczytowych z blachy stalowej wg projektu
UWAGA
Proponowane rozwiązania muszą być zgodne z projektem budowlanym

Otwarcie ofert: - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r. o godz. 10.30 - bez udziału oferentów.

Składanie ofert:
Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej w języku polskim, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 06.08.2021 r. do godz. 15.00 w kopercie z określeniem nadawcy i zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej napisem:
,,Oferta na wykonanie konstrukcji stalowej obory w Trzebinach, nie otwierać przed dniem 06.08.2021 r. godz. 15.00"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Zakres zamówienia odnośniki 1-3 do 31.03.2022 r.
Zakres zamówienia odnośniki 4-5 po wykonaniu prac przez Inwestora pozwalających na ich realizac w terminie 45 dni.

Wymagania:
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
- Cena (wg wypełnionych kosztorysów ślepych udostępnionych przez Inwestora)
- Doświadczenie
- Referencje
- Dotychczasowa współpraca
Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia. Oferta musi zawierać dokumenty:
- Wypełniony kosztorys ślepy w zakresie robót ofertowych z ceną ostateczną netto w PLN
- Kopię dokumentu rejestracyjny prowadzonej działalności (w zależności od formy prawnej).
- Przykłady (wykaz) zrealizowanych podobnych robót autorstwa Oferenta.
- Referencje podmiotów, u których zrealizowano roboty autorstwa Oferenta.
Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie lub przez pełnomocnika ustanowionego przez te osoby - w takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
- O wynikach przetargu zamawiający powiadomi tylko wybranego oferenta,
- Zamawiający nie powiadamia o wynikach postępowania indywidualnie pozostałych uczestników.
Uwagi i zastrzeżenia
- Oferent powinien pobrać komplet dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty:
o kosztorys ślepy w zakresie robót ofertowych
o dokumentacja techniczna
w wersji elektronicznej na płycie CD-R, po zamówieniu i za opłata 150,00 zł. (odbiór własny) Wpłatę należy dokonać na konto: 97 2490 0005 0000 4530 9433 0254
- Postępowanie nie jest zamówieniem publicznym i nie ma zastosowania Ustawa o Zamówieniach Publicznych. -Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
- Krzysztof Piwoński - Specjalista ds. inwestycji / sekr. 65 5202670 / kom: 693 737 356
- Wacław Gaertig - Kierownik budowy 697 628 812

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.