Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wywozu nieczystości, sprzątanie i odśnieżanie chodników oraz odśnieżanie...

Przedmiot:

Usługa wywozu nieczystości, sprzątanie i odśnieżanie chodników oraz odśnieżanie parkingu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. +48 (58) 355 33 33 fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31
umgdy@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 (58) 355 33
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, 81-338 Gdynia, Ul. Chrzanowskiego 10, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*:
1. Przedmiot zamówienia: Usługa wywozu nieczystości, sprzątanie i odśnieżanie chodników oraz odśnieżanie parkingu przy budynku Delegatury w Słupsku, Ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa wywozu nieczystości i dzierżawa pojemników, sprzątanie i odśnieżanie chodników oraz odśnieżanie parkingu przy budynku Delegatury w Słupsku, Ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk.

Dokument nr: DSAG3.374.12.2021.KP

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 13.08.2021 r. godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Urząd Morski w Gdyni Delegatura w Słupsku Ul. Niemcewicza 15a, 76-200 Słupsk, pok. Nr 13 (I piętro, Sekretariat)

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia: 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r..

Wymagania:
b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe):
płatność następować będzie przelewem do konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
3. Warunki udziału w postępowaniu: a) Nie dotyczy
4. Kryterium wyboru ofert oraz waga:
a) cena - 100% (np. cena 100%)
5. Forma złożenia oferty:
Do oferty należy załączyć:
a) Kserokopie aktualnego skróconego wpisu do KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
b) Formularz oferty,
c) Formularz cenowy,
d) kserokopię koncesji na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właściciela nieruchomości na terenie objętym zamówieniem oraz na prowadzenie działalności w zakresie ich transportu.
6. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć:
a) stosowne Pełnomocnictwo@ lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania umowy,
b) inne - nie dotyczy
7. DO Zapytania Ofertowego ZAŁĄCZONO (np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt umowy itp.)
a) formularz oferty,
b) formularz cenowy,
c) projekt umowy,
d) mapę terenu
Załączniki stanowią integralną cześć zapytania ofertowego.
8. Dodatkowe informacje:
a) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego, treścią niniejszego zaproszenia, a także Kodeksem Cywilnym.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zadawanie pytań do niniejszego zaproszenia składania ofert,
d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu otwarcia ofert oraz warunków postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzenia niniejszego zaproszenia do składania ofert, a mających istotny wpływ na przedmiot zamówienia,
e) Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych,
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
h) Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia bądź unieważnienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.