Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty malarskie

Przedmiot:

Roboty malarskie

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze w Koninie
ul. Z. Noskowskiego 1A
62-510 Konin
powiat: Konin
63 242-03-78, 601-241-835
sekretariat@smzatorze.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: 63 242-03-78, 601-24
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w oparciu o Regulamin udzjelenia zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zatorze" w Koninie.
3. Przedmiot zamówienia: roboty malarskie części wspólnej budynku wspólnoty
Kurpińskiego 2 wg obmiaru i zakresu robót załącznik nr 1;
Obmiar i zakres robót malarskich budynku Kurpińskiego 2
1. zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach korytarzy - 864,00m ;
2. przygotowanie podłoża pod malowanie farbami lateksowymi ścian
i sufitów korytarzy wraz z gruntowaniem - 1639,40m2;
3. dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów w kolorze białym - 429,80m2;
4. dwukrotne malowanie farbami lateksowymi 1 klasa odporności na ścieralność
ścian korytarzy, - 1209,60m2;
5. jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów cokołów, podstopnic o
wysokości do 20cm - 181.50mb;
6 . jednokrotne malowanie krat i balustrad farbą olejną - 123,00m2;
7. jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych - 24,00m2;
8. jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych - 26,40m2;
9. jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr.
ponad 50mm do 1 OOmm - 180,00mb;
10.jednokrotne malowanie rur żeliwnych - 180,00mb;
11 .malowanie piwnic farbą emulsyjną - 1176,00m2;
12. malowanie stolarki drzwiowej piwnicznej dwustronne - 26,00m2;
13. mycie po robotach malarskich - 429,80m2; 14.przygotowanie szablonów i malowanie liter i napisów - 204 szt.
Uwaga: materiały dostarcza Wykonawca Kolorystyka do ustalenia z Zarządem Wspólnoty

Otwarcie ofert: 12. Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa przy S.M."ZATORZE" w Koninie:
otwarcie ofert w dniu 29.07.2021r. o godz. 11:15

Składanie ofert:
4. TERMIN SKŁADANIA pisemnych ofert do dnia: 29.07.2021r. do godz. 11.00;
5. Adres składania ofert - S.M."ZATORZE", Ul. Z. Noskowskiego 1A-Sekretariat pok. nr 140;

Wymagania:
6. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z nazwą firmy oraz napisem: ,,zapytanie o cenę - roboty malarskie".
7. zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej, sprawdzenia przedmiaru robót /na własny koszt/ i uzyskał istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty;
8. Oferta złożona po wyznaczonym terminie oznaczonym w pkt. 4 zostanie zwrócona bez otwarcia;
9. Oferty zostaną odrzucone:
- nie odpowiadające SIWZ,
nieczytelne nie spełniające warunku określonego w pkt. 10;
11. Oferty należy sporządzić w formie pisemnej wg podanego wzoru (załącznik nr 2) załączając do niej wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
- aktualny wpis lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej,
- atesty i aprobaty techniczne wraz z symbolem znakowym na materiały malarskie, polisę ubezpieczeniową przedsiębiorstwa biorącego udział w przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej warunkami (zał. nr 2),
- oświadczenie, że oferent zobowiązał się do zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników (zał. nr 2).
Otwarcie ofert jest jawne.
13. Kryteria, które posłużą do wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena -100%
Skala oceny od 0-100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę, każdej następnej ofercie przyznaje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór:
oferta najniższa
------* 100% = ... pkt.
badana orerta
14. S.M. ,,ZATORZE" w Koninie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
15. W załączeniu Ogólne Warunki Umowy (załącznik nr 3).
16. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu dostępnego w siedzibie Zamawiającego. Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ,,Prawo Zamówień Publicznych".

Kontakt:
10. Do kontaktów z oferentami upoważnia się Pana Wiesława Wysockiego tel. 601-241-835.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.