Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
153z dziś
4629z ostatnich 7 dni
18610z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wiaty przystankowej

Przedmiot:

Wykonanie wiaty przystankowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
powiat: buski
+48 41 370 52 00, +48 41 370 52 01, 041-370 52 90, 41/370 52 47
j.golebiowska@umig.busko.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 41 370 52 00, +4
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na ,,Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Siesławice w ramach realizacji funduszu sołeckiego w gminie Busko-Zdrój".
1. Przedmiotem zamówienia jest wiata przystankowa trzymodułowa w ilości 1 szt.
- wykonana z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo / lakierowanych,
- pokrycie dachowe z przyciemnionego poliwęglanu komorowego,
- szyby hartowane muszą odpowiadać normie PN-EN 12150-1, być oznakowane numerem tej normy oraz identyfikatorem hartowni szkła i znakiem CE.
- ławka z laminatu kolorowego,
- wyposażona w ramkę na rozkład jazdy (format A4)
- komplet fundamentów prefabrykowanych
- gwarancja 24 miesiące na powłokę malarską
- gwarancja 12 miesięcy na montaż.
- koloru czerwonego.
W cenię należy wyliczyć montaż oraz transport do miejscowości Siesławice gmina Buska-Zdroju.
2.Warunki realizacji przedmiotu umowy.
2.1) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokonać oględzin terenu objętego zakresem prac, celem prawidłowego wykonania przedmiotu zapytania cenowego;
2.2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką bu-dowlaną, obowiązującymi normami i przepisami z należytą starannością.
2.3) Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy.
2.4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób związanych z wykonaniem robót oraz przebywających na placu budowy.

Dokument nr: RSID.7051.48.2021

Składanie ofert:
5. Termin złożenia oferty oraz realizacji zamówienia:
5.1. Przedmiotową ofertę cenową należy złożyć do dnia 04.08.2021 r. na adres e-mail: j.golebiowska@umig.busko.pl

Miejsce i termin realizacji:
5.2. Termin realizacji zamówienia: 40 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
4. Wynagrodzenie.
4.1) Zamawiający przyjął w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jedno kryterium, jakim jest: cena brutto za realizację poszczególnego zadania zamówienia - 100%. Cenę należy podać w złotych polskich. Cenę należy wyliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
4.2) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4.3) O przyjętej podstawie wyceny decyduje sam Wykonawca i to on ponosi odpowiedzialność za przyjętą podstawę wyceny i wynikające z tego konsekwencje. Zamawiający pozostawia Wykonawcy możliwość samodzielnego zadecydowania o przyjęciu określonych podstaw do ustalenia nakładów rzeczowych.
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załączniki nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia
6. Istotne postanowienia umowy:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi normami i przepisami.
Płatności będą dokonane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego wraz z Protokołem Odbioru Końcowego podpisanym przez Zamawiającego.
Termin zapłaty faktur Wykonawcy: do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.
7. Gwarancja. Wykonawca udziela na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia gwarancji na okres
- gwarancja 24 miesiące na powłokę malarską
- gwarancja 12 miesięcy na montaż.
od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.
8. Wykaz wymaganych dokumentów: - Formularz ofertowy - załącznik nr 1. - Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2.
- Wzór umowy - złączniki nr 3 Załączniki:
- Formularz ofertowy - załącznik nr 1
- Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
- Wzór umowy - złączniki nr 3

Kontakt:
5.4. W przypadku pytań prosimy o kontaktowanie się z p. Joanną Gołębiowską >, (budynek UMIG II piętro, pok. Nr 36D , e-mail: j.golebiowska@umig.busko.pl, tel.41/370 52 47, w godz: - poniedziałek 8:00 - 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.