Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Transmisja internetowa, rejestracja audiowizualna, przekaz wideo

Przedmiot:

Transmisja internetowa, rejestracja audiowizualna, przekaz wideo

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakopiańskie Centrum Kultury
ul. Chramcówki 35
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
+48 18 20 66 950, +48 18 20 666 56, 661601791
zp@zck.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 18 20 66 950, +4
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Przedmiot zamówienia: transmisja internetowa, rejestracja audiowizualna, przekaz wideo, podczas
wydarzenia 52 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
/dopuszcza się możliwość składania oferty częściowej na poszczególne zamówienie, opisane w części
I i części II, obie części sa przedmiotami odrębnych postępowań/
część I
a) realizacja wideo z transmisją internetową z pozostawieniem na kanale Youtube oraz
rejestracją wszystkich koncertów odbywających się na dużej scenie festiwalowej wg programu
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (Dolna Równia Krupowa) przy
wykorzystaniu co najmniej 9 kamer, o parametrach podanych w punkcie 2, z czego 3 kamery z
operatorami oraz jedna zamontowana na kranie kamerowym. Po stronie Wykonawcy jest
dostarczenie i wyposażenie reżyserki umożliwiającej realizację materiału z 9 kamer. Sygnał
dźwiękowy stereo należy pobrać w formacie AES/EBU z konsolety FOH Wykonawcy
zapewniającego nagłośnienie MFFZG. Po stronie Wykonawcy leży dostarczenie dwóch
mikrofonów pojemnościowych (lewa / prawa) skierowanych na publikę w celu uzupełnienia
sygnału z konsolety nagłośnieniowej o reakcję publiczności (brawa itp.). Zarejestrowany
materiał należy także po wydarzeniu przekazać Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.
b) Należy również zarejestrować wydarzenia towarzyszące odbywające się w wiosce festiwalowej
oraz poza wioską, tj.:
- Kiermasz Sztuki Ludowej /I dzień wskazany przez Zamawiającego/,
- warsztaty regionalne /I dzień wskazany przez Zamawiającego/,
- Dni Narodowe /I dzień wskazany przez Zamawiającego/,
- animacje dla najmłodszych /I dzień wskazany przez Zamawiającego/,
- Jarmark Św. Cecylii /I dzień wskazany przez Zamawiającego/,
- spotkania kulinarne /I dzień wskazany przez Zamawiającego/,
- finał konkursu Śpiewaków i Instrumentalistów /realizacja video z transmisją internetową z
pozostawieniem na kanale Youtube /,
- Konkurs w Powożeniu,
- Konkurs na Śpiew Pytacki,
- Konkurs na Fiakra Roku,
- przejazd orszaku weselnego ulicami Zakopanego oraz pokaz obrzędu weselnego w wiosce
(14.08.2021r.),
- Korowód ulicami Zakopanego (15.08.2021) /realizacja video z transmisją internetową z
pozostawieniem na kanale Youtube/,
Zarejestrowany materiał należy także po wydarzeniu przekazać Zamawiającemu na nośniku
elektronicznym
c) przygotowanie po MFFZG w formie reportażu/od 20 do 30 min./filmowego podsumowania imprezy
(rejestracja wideo i montaż). Materiał należy przygotować do emisji internetowej i telewizyjnej w
standardzie HD 1080/50i;
Zamawiający zabezpiecza energię elektryczną do urządzeń, ale po stronie Wykonawcy jest posiadanie
rozdzielni elektrycznych z odpowiednimi zabezpieczeniami nadprądowymi oraz różnicowo -
prądowymi.
część II
dostawa i montaż dwóch ekranów LED zewnętrznych o wymiarach 5m x 3m każdy zawieszonych na
niezależnych konstrukcjach tzw. ,,bramkach". Maksymalna odległość pomiędzy pikselami to 5mm.
Ekrany o jasności 6.000 cad/element. W związku z koniecznością wyświetlania materiałów w pełnym
słońcu jest konieczne, aby dostarczone urządzenia były odporne na warunki atmosferyczne oraz
posiadały odpowiednią jasność. Wymaga się obecności co najmniej dwóch techników dbających o
prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń (wiatr, deszcz...). Mając na uwadze zmienne
warunki atmosferyczne, konstrukcje przewidziane pod zawieszenie ekranów winny posiadać aktualne
atesty bezpieczeństwa oraz muszą być zamontowane zgodnie ze sztuką budowy tego typu konstrukcji
(odciągi, kotwy itp.).
Sygnał wideo do urządzeń przygotowuje Wykonawca części a
Po stronie Wykonawcy części b) leży dostawa i zabezpieczenie (w postaci najazdów) okablowania
sygnałowego z reżyserki Wykonawcy części a), do ekranów LED. Dokładne usytuowanie ekranów
względem sceny zostanie wskazane na wizji lokalnej 10.08.2021r. Zamawiający zabezpiecza energię
elektryczną do urządzeń, ale po stronie Wykonawcy jest posiadanie rozdzielni elektrycznych z
odpowiednimi zabezpieczeniami nadprądowymi oraz różnicowo - prądowymi.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Transport, montaż, obsługę, demontaż sprzętu niezbędnego do transmisji audiowizualnej, rejestracji,
przekazu wideo koncertów i imprez w ramach wydarzenia, zabezpieczenie pracowników w środki
ochrony tj. maseczka lub przyłbica, /zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie
epidemii wirusa SARS-Cov-2 w Polsce/;
Wymagania ogólne:
- doświadczenie w realizacji obrazu i dźwięku "na żywo" z wielu kamer, udokumentowane co najmniej
3 produkcjami
- doświadczenie w streamingowej transmisji obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu,
udokumentowanie co najmniej 3 produkcjami
Realizacja obrazu:
- zadanie polega na realizacji obrazu "na żywo" z co najmniej 9 profesjonalnych kamer wideo
wyposażonych w 3 przetwornikową matrycę (np. CCD, CMOS) i pracujących w standardzie 1080/50i
(HD 1920X1080 pikseli) wyposażonych w złącza HD-SDI.
- co najmniej jedna z kamer powinna być ruchoma za pomocą tzw. kranu kamerowego z głowicą 3D o
długości ramienia nie mniejszej niż 7 metrów
- realizacja obrazu powinna odbywać się w oparciu o cyfrowy mikser wizyjny pracujący w standardzie
1080/50i (HD1920X1080 pikseli). Sygnał z kamer powinien być dostarczany do urządzenia miksującego
za pomocą cyfrowych łączy (HD-SDI) a suma miksera powinna być wyposażona w komplet wyjść
cyfrowych (HD-SDI, SD-SDI z embedowanym dźwiękiem) i analogowych (s-video, composite,
component)
- rejestracja obrazu powinna odbywać się na nośniku elektronicznym w standardzie 1080/50i (HD
1920X1080 pikseli) w formacie MPEG HD422 CBR, max. bit ratę: 50 Mbps
Realizacja dźwięku:
- usługa polega na rejestracji materiału dźwiękowego w formacie PCM 24bit/48 kHz
- posiadanie niezbędnego sprzętu umożliwiającego podłączenie do konsolet, splitterów od
nagłośnienia (zarówno wielościeżkowo jak i na tzw. sumę), analogowo i cyfrowo
- efektem końcowym nagrania ma być wykonanie miksu o jakości niezbędnej do authoringu materiału
1080/50i (HD 1920X1080 pikseli)
Transmisja internetowa:
- usługa polega na bezpośredniej audiowizualnej transmisji internetowej w jakości HD opartej na
kanele You Tube MFFZG
- transmisja powinna opierać się o profesjonalne oprogramowanie kodujące z zestawionym łączem
internetowym o przepustowości wysyłania nie mniejszej niż 15 Mb/s.
- wszystkie transmitowane występy powinny być jednocześnie rejestrowane w formacie prowadzonej
transmisji
Transmisja dźwięku (dotyczy w szczególności transmisji internetowej):
- zapewnienie stałego poziomu dźwięku wysokiej jakości - bez przesterów, brumów etc. (kompresja,
limitacja - pasmowa)
- konieczność posiadania odpowiedniego wyposażenia dodatkowego jak (separatory masy, splittery)
- możliwość (opcjonalnie - dla wybranych koncertów) miksu dźwięku "na żywo" realizowanego na
oddzielnej konsolecie (ilość śladów dostosowana do wymogów zleceniodawcy)
- synchronizacja dźwięku z obrazem (zapewnienie odpowiedniej latencji)
Bezpośredni przekaz wideo i audio:
- usługa polega na bezpośrednim przekazie obrazu "na żywo" z miksera wizyjnego do dwóch ekranów
multimedialnych
- zapewnienie przekazu na dużych odległościach.
Przygotowanie grafiki:
- usługa polega na przygotowaniu grafiki /z wizualizacją MFFZG przekazaną przez Zamawiającego/
służącej do identyfikacji imprezy i zespołów występujących podczas festiwalu. Pasek z nazwą zespołu
powinien pojawić się na początku każdego występu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 29.07.2021 r. do godz. 10:00
Miejsce składanie ofert: Zakopiańskie Centrum Kultury Ul. Chramcówki 35, 34-500 Zakopane lub na
adres email:
zp@zck.com.pl - tytuł wiadomości - przekaz TV MFFZG
ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 12.08.2021-20.08.2021

Wymagania:
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 100 % Cena
Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który:
1) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) oferują przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż wymagane
przez zamawiającego.
5) doświadczenie w realizacji obrazu i dźwięku "na żywo" z wielu kamer, udokumentowane co
najmniej 3 produkcjami
6) doświadczenie w streamingowej transmisji obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu,
udokumentowanie co najmniej 3 produkcjami
Potwierdzenie spełniania tych warunków przez wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych
oświadczeń i dokumentów wymienionych w dokumentacji przetargowej.
Płatność: po wykonaniu usługi w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT płatnej
przelewem i zatwierdzonej przez zamawiającego.

Kontakt:
Osoba odpowiedzialna za kontakt z wykonawcami:
Katarzyna Stachoń-Groblowy - Koordynator 52 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
tel. 18 20 20 436 email: kultura3@zakopane.eu
Cezary Piszcz tel. 661601791 email: zp@zck.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.