Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu części izolacji zewnętrznej budynku i pomieszczeń piwnicznych oraz...

Przedmiot:

Wykonanie remontu części izolacji zewnętrznej budynku i pomieszczeń piwnicznych oraz wymiana korytek deszczówki na parkingu

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
ul. Karola Szajnochy 8
01-637 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 608 487 782., tel. 22 832 22 58
zamowienia.publiczne@spzzlo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 608 487 782., t
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części izolacji zewnętrznej budynku i pomieszczeń piwnicznych oraz wymiana korytek deszczówki na parkingu w przychodni przy Ul. Sieciechowskiej 4 w Warszawie zgodnie z załącznikiem nr 1 - przedmiar robót.

Dokument nr: LZ.261.27P.2021.RK

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz.10.15.

Składanie ofert:
5. Termin złożenia oferty - do dnia 30.07.2021 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres e:mail: oferty@spzzlo.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 65 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert:
1) cena - 80 %, wg wzoru
cena = cena najniższa/ cena badana x 80 pkt
W kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
2) okres gwarancji - 20 %
Wymagany okres gwarancji - min. 36 miesięcy
Wykonawca otrzyma punkty za zaoferowanie okresu gwarancji:
- co najmniej 48 miesięcy - 10 pkt
- co najmniej 60 miesięcy - 20 pkt
W kryterium okres gwarancji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
W celu obliczenia ilości przyznanych punktów wyniki będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
3. Termin związania ofertą - 14 dni od dnia składania ofert.
4. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) cenę brutto w PLN,
2) termin realizacji,
3) oświadczenie o terminie związania ofertą.
6. Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na adres e:mail: oferty@spzzlo.pl
7. Wykonawca może przesłać na wskazany adres e:mail zaszyfrowaną ofertę, a kod dostępu przekazać po upływie terminu składania ofert, jednak najpóźniej w terminie wyznaczonym na otwarcie ofert. Dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty lub przesłanie oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Koszt przygotowania oferty ponosi w całości oferent.
11. Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty,
uzupełnienie dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.
12. Zamawiający zastrzega możliwość nieudzielenia odpowiedzi, jeśli zapytanie wpłynie na mniej
niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
13. Zastrzega się możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, przy czym o zmianie tej
zostaną powiadomieni wszyscy oferenci. Zamawiający zastrzega możliwość nieudzielenia
odpowiedzi, jeśli zapytanie wpłynie na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
14. SPZZLO Warszawa-Żoliborz zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami,
(w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie), a w uzasadnionych
przypadkach prawo do nie wybrania żadnej z ofert .

Kontakt:
Wykonawca może dokonać wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Inspektorem Nadzoru - tel. 608 487 782.
Osoby upoważnione do kontaktu:
- Renata Konarzewska, tel. 22 832 22 58, zamowienia.publiczne@spzzlo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.