Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
4435z ostatnich 7 dni
19461z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 327774950
zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 327774950
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i jednostek podległych

Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.50.2021.MPS
II.1.2)Główny kod CPV
44111000 Materiały budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: ,,Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i jednostek podległych".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 85 323.27 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1a - zakup materiałów budowlanych, RZGW w Gliwicach, miejsce dostawy: Ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44190000 Różne materiały budowlane
24910000 Kleje
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1a - zakup materiałów budowlanych, RZGW w Gliwicach, miejsce dostawy: Ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 711.45 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1b - zakup materiałów budowlanych - materiały malarskie, miejsce dostawy: Ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44810000 Farby
44812100 Emalie i glazury
44832000 Rozpuszczalniki
44832200 Rozcieńczalniki
39224210 Pędzle malarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1b - zakup materiałów budowlanych - materiały malarskie, miejsce dostawy: Ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 054.66 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2a - zakup materiałów budowlanych, Zarząd Zlewni w Opolu, miejsce dostawy: PGW Wody Polskie Zespół Wsparcia Technicznego, Opole-Wróblin Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44190000 Różne materiały budowlane
44316400 Drobne artykuły metalowe
44810000 Farby
44812100 Emalie i glazury
44221000 Okna, drzwi i podobne elementy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Opole-Wróblin, Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2a - zakup materiałów budowlanych, Zarząd Zlewni w Opolu, miejsce dostawy: PGW Wody Polskie Zespół Wsparcia Technicznego, Opole-Wróblin Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 488.62 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2b - zakup materiałów budowlanych - materiały malarskie (I), Zarząd Zlewni w Opolu, miejsce dostawy: PGW Wody Polskie Zespół Wsparcia Technicznego, Opole-Wróblin, Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44810000 Farby
44812100 Emalie i glazury
44832200 Rozcieńczalniki
39224210 Pędzle malarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Opole-Wróblin, Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2b - zakup materiałów budowlanych - materiały malarskie (I), Zarząd Zlewni w Opolu, miejsce dostawy: PGW Wody Polskie Zespół Wsparcia Technicznego, Opole-Wróblin, Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2c - zakup materiałów budowlanych - materiały malarskie (II), Zarząd Zlewni w Opolu, miejsce dostawy: PGW Wody Polskie Zespół Wsparcia Technicznego, Opole-Wróblin, Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44810000 Farby
44812100 Emalie i glazury
44832200 Rozcieńczalniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Opole-Wróblin, Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2c - zakup materiałów budowlanych - materiały malarskie (II), Zarząd Zlewni w Opolu, miejsce dostawy: PGW Wody Polskie Zespół Wsparcia Technicznego, Opole-Wróblin, Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 421.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2d - zakup materiałów budowlanych - okna, Zarząd Zlewni w Opolu, miejsce dostawy: PGW Wody Polskie śluza Kąty Opolskie 46-050 Prószków

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44221000 Okna, drzwi i podobne elementy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGW Wody Polskie śluza Kąty Opolskie 46-050 Prószków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2d - zakup materiałów budowlanych - okna, Zarząd Zlewni w Opolu, miejsce dostawy: PGW Wody Polskie śluza Kąty Opolskie 46-050 Prószków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 032.52 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3a - zakup materiałów budowlanych, Zarząd Zlewni w Gliwicach, miejsce dostawy: Ul. Nad Zalewem 1, 47-171 Pławniowice

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44316400 Drobne artykuły metalowe
44531510 Śruby i wkręty
24910000 Kleje
24960000 Różne produkty chemiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Nad Zalewem 1, 47-171 Pławniowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3a - zakup materiałów budowlanych, Zarząd Zlewni w Gliwicach, miejsce dostawy: Ul. Nad Zalewem 1, 47-171 Pławniowice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 303.49 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3b - zakup materiałów budowlanych - materiały malarskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach, miejsce dostawy: Ul. Nad Zalewem 1, 47-171 Pławniowice

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39224210 Pędzle malarskie
44810000 Farby
44812100 Emalie i glazury
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Nad Zalewem 1, 47-171 Pławniowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3b - zakup materiałów budowlanych - materiały malarskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach, miejsce dostawy: Ul. Nad Zalewem 1, 47-171 Pławniowice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 158.27 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4a - zakup materiałów budowlanych, Zarząd Zlewni w Katowicach, miejsce dostawy: ZW Łąka, Ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111000 Materiały budowlane
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
44310000 Wyroby z drutu
44316400 Drobne artykuły metalowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZW Łąka, Ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4a - zakup materiałów budowlanych, Zarząd Zlewni w Katowicach, miejsce dostawy: ZW Łąka, Ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 273.39 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4b - zakup materiałów budowlanych - materiały malarskie, Zarząd Zlewni w Katowicach, miejsce dostawy: ZW Łąka, Ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44810000 Farby
44812100 Emalie i glazury
44832000 Rozpuszczalniki
39224210 Pędzle malarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZW Łąka, Ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4b - zakup materiałów budowlanych - materiały malarskie, Zarząd Zlewni w Katowicach, miejsce dostawy: ZW Łąka, Ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 079.77 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4c - zakup materiałów budowlanych - rolety zewnętrzne, Zarząd Zlewni w Katowicach, miejsce dostawy: ZW Łąka, Ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44190000 Różne materiały budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZW Łąka, Ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4c - zakup materiałów budowlanych - rolety zewnętrzne, Zarząd Zlewni w Katowicach, miejsce dostawy: ZW Łąka, Ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 7 - Formularze cenowe dla danej części zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44111000, 44190000, 24910000, 44810000, 44812100, 44832000, 44832200, 39224210, 44316400, 44221000, 44531510, 24960000

Dokument nr: 372617-2021, GL.ROZ.2810.50.2021.MPS

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem platformy. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.wody.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Opole-Wróblin, Ul. Gawędy 66, 45-126 Opole.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGW Wody Polskie śluza Kąty Opolskie 46-050 Prószków.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Nad Zalewem 1, 47-171 Pławniowice.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZW Łąka, Ul. Piotra Skargi 30, 43-241 Łąka.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-848
Polska
E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Tel.: +48 327774950

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.