Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Remont gazociągu wraz z przyłączami...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi n/c "

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44
50-507 Wrocław
powiat: Wrocław
przetargi.wroclaw@psgaz.pl
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/public
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 2 500,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi n/c w Wałbrzychu Ul. Kasztelańska, Grodzka"

Numer referencyjny: 2021/W500/WP-003139
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:,,Remont gazociągu wraz z przyłączami gazowymi n/c w Wałbrzychu Ul. Kasztelańska, Grodzka"

Zakres:

1. wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót dot. remontu gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Wałbrzych Ul. Kasztelańska, Grodzka w oparciu o Warunki Techniczne nr PSGWR.ZMSZ.TWM.3.20.G.P. z dnia 28 stycznia 2020 r.;

2. uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;

3. wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

4. sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót dot. remontu gazociągu wraz z przyłączami gazowymi niskiego ciśnienia w miejscowości Wałbrzych Ul. Kasztelańska, Grodzka w oparciu o Warunki Techniczne nr PSGWR.ZMSZ.TWM.3.20.G.P. z dnia 28 stycznia 2020 r.;

2. uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;

3. wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

4. sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

CPV: 71320000, 71248000

Dokument nr: 376365-2021, 2021/W500/WP-003139

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez platformę zakupową PSG https://zamowienia.psgaz.pl.

Ofertę wraz z załącznikami, należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej PSG.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/public

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44
Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
50-507
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Konicka
E-mail: przetargi.wroclaw@psgaz.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.