Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu aranżacji mebli biurowych

Przedmiot:

Wykonanie projektu aranżacji mebli biurowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. (32) 227-40-91 wew. 124
sekretariat@mzbm.tychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 227-40-91
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie
Gmina Miasta Tychy
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi w zakresie: wykonania projektu aranżacji mebli biurowych dla Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr IV Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, położonego przy Ul. Niepodległości 76.
I. Szczegółowy zakres dostawy obejmuje:
Projekt aranżacji wraz z wizualizacją mebli biurowych na potrzeby wykonania Punktu Obsługi Klientów dla Rejonu Obsługi Mieszkańców nr IV Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
Wykaz oferowanych mebli i wyposażenia biurowego wraz ze zdjęciami, folderami lub innymi materiałami pozwalającymi Zamawiającemu dokonać oceny proponowanych rozwiązań.
Sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawierającego cechy użytkowe, kolorystykę, parametry techniczne, wymiary wymaganego wyposażenia.
Projekt aranżacji winien być wykonany w taki sposób, aby było możliwe złączenie tego opracowania do dokumentacji zapytania ofertowego na dostawę i montaż mebli dla Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr IV Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
Zestaw mebli, winien składać się z elementów, które pozwolą na stworzenie Punktu Obsługi Klienta dla Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr IV Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
Wykonawca może złożyć klika propozycji wizualizacji umeblowania na potrzeby stworzenia Punktu Obsługi Klienta dla Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr IV Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
Zaleca się Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie ma być dostarczony przedmiot zamówienia oraz uzyskania na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich istotnych informacji niezbędnych do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy. Wizja lokalna może być dokonana od poniedziałku do piątku w godz.ch od 9:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. (32) 227-40-91 wew. 124.

Dokument nr: DPA -/0114/245/07/2021

Składanie ofert:
3. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 06.08.2021 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mzbm.tychy.pl lub umieścić w skrzynce podawczej.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji usługi: do 7 dni od daty otrzymania zlecenia.

Wymagania:
II. Wymagania:
2. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do Siedziby MZBM prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Gwarancja jakości na dostawę winna zostać udzielona na okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od daty protokołu końcowego odbioru dostawy.
4. Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5. Termin związania ofertą: 30 dni.
III. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Cena oferty, to wartość ogółem usługi z podatkiem VAT.
2. Należy sporządzić kalkulację ceny usługi wg oferty cenowej Zamawiającego.
3. Cena oferty musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT, wartość podatku VAT.
IV. Dokumenty składające się na ofertę:
1. wypełniony formularz oferty - na załączonym druku,
2. kalkulacja ceny Wykonawcy - według oferty cenowej Zamawiającego.
V. W przypadku stwierdzenia braku kompletności załączonych do oferty dokumentów
lub występujących w toku badania i oceny ofert wątpliwości, Zamawiający wystąpi
do wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert oraz uzupełnienie brakujących dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
VI. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Powyższe wymagane jest pod rygorem odrzucenia oferty.
VII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej Zamawiający wystawi zlecenie na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.