Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Całoroczne utrzymanie dróg krajowych

Przedmiot:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713347379, Faks: +48 713347363
mdec@gddkia.gov.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272453
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 713347379,
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2021-2025 w podziale na części

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.36.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

-- część 1 A4 od km 112+512 do km 193+965,

-- część 2 8e, S8e, A8e od km 0+000 do km 29+219.

W zakres robót i usług przewidywanych do wykonywania w ramach zamówienia wchodzą następujące asortymenty prac:

-- bieżące utrzymanie autostrady (oznaczone skrótem ,,BUD"),

-- zimowe utrzymanie autostrady (oznaczone skrótem ,,ZUD")

-- bieżące utrzymanie obiektów mostowych (,,BUM").

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 109 732 365.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2021-2025 Część 1 A4 od km 112+512 do km 193+965

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233139 Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233260 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233280 Wznoszenie barier drogowych
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233292 Instalowanie urządzeń ochronnych
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50232000 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
50232200 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
71631480 Usługi kontroli dróg
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79715000 Usługi patrolowe
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres robót i usług przewidywanych do wykonywania w ramach zamówienia wchodzą następujące asortymenty prac:

-- bieżące utrzymanie autostrady (oznaczone skrótem ,,BUD"),

-- zimowe utrzymanie autostrady (oznaczone skrótem ,,ZUD")

-- bieżące utrzymanie obiektów mostowych (,,BUM").

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe personelu / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 798 343.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 883 122 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający udzielenia zaliczki w wysokości 5 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2021-2025, część 2 8e, S8e, A8e od km 0+000 do km

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233139 Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233260 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233280 Wznoszenie barier drogowych
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233292 Instalowanie urządzeń ochronnych
45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50232000 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
50232200 Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
71631480 Usługi kontroli dróg
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79715000 Usługi patrolowe
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

W zakres robót i usług przewidywanych do wykonywania w ramach zamówienia wchodzą następujące asortymenty prac:

-- bieżące utrzymanie autostrady (oznaczone skrótem BUD),

-- zimowe utrzymanie autostrady (oznaczone skrótem ZUD),

-- bieżące utrzymanie obiektów mostowych (BUM).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe personelu / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 934 022.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 466 588 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający udzielenia zaliczki w wysokości 5 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

CPV: 90000000, 45230000, 45232451, 45233139, 45233142, 45233260, 45233280, 45233290, 45233292, 45500000, 50230000, 50232000

Dokument nr: 374161-2021, O.WR.D-3.2413.36.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/272453

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
53-139
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Dec
E-mail: mdec@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347379
Faks: +48 713347363

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.