Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i przebudowa w budynku mieszalnym wielorodzinnym

Przedmiot:

Remont i przebudowa w budynku mieszalnym wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. dzialająca w imieniu Gminy Wrocław
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713235700, Faks: +48 713235750
zamowienia@wm.wroc.pl
https://wm-wroc.logintrade.net/zapytania_email,52352,de517cde31ed97ac4c1d35a3f0e055ea.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 713235700,
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont i przebudowa w budynku mieszalnym wielorodzinnym przy Ul. Więckowskiego 4 we Wrocławiu

Numer referencyjny: WM/SZP/PN/30/2021/G
II.1.2)Główny kod CPV
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej z indywidualnych kotłów gazowych, przebudowa instalacji gazu, wentylacji, wymiana instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, remont dachu w budynku mieszalnym wielorodzinnym przy Ul. Więckowskiego 4 we Wrocławiu.

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn. ,,Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Etap 2 - budynki przy Ul. Więckowskiego 4 planowanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym", Poddziałanie 3.3.2 ZIT WrOF ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) likwidację indywidualnych źródeł ciepła i indywidualnych źródeł przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym demontaż części pieców stałopalnych i kaflowych;

2) pozostawienie i nieuczynnienie części pieców kaflowych;

3) zamurowanie, naprawę tynków na ścianach, przy których zlokalizowane były zdemontowane piece kaflowe, malowanie ścian, odtworzenie posadzek, zabudowy systemowe;

4) zamurowanie, naprawa tynków na ścianach przy których zlokalizowane są pozostawione piece;

5) przebudowę wewnętrznej instalacji gazu;

6) montaż dwufunkcyjnych kotłów gazowych wraz z system odprowadzenie spalin;

7) przebudowę instalacji wentylacji;

8) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej;

9) wymianę kuchenek gazowych na elektryczne;

10) przebudowę instalacji elektrycznej;

11) wymianę i rozbudowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

12) remont dachu, więźby dachowej, stropu poddasza

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane powyżej 60 miesięcy (G) / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne (S) / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPDS.03.03.02-02-0002/20-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wspólny Słownik Zamówień CPV dodatkowe przedmioty:45000000-7,45111300-1,45262500-6,45410000-4,45430000-0, 45442100-8,45332300-6,45332200-5,45331100-7,45331200-8, 45200000-9,45230000-8,45231000-5,45231400-9,45300000-0,45310000-3,45311000-0,45314000-1

Dokument nr: 371650-2021, WM/SZP/PN/30/2021/G

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/zapytania_email,52352,de517cde31ed97ac4c1d35a3f0e055ea.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. dzialająca w imieniu Gminy Wrocław
Krajowy numer identyfikacyjny: PL514
ul. Namysłowska 8
Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
50-304
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Bała
E-mail: zamowienia@wm.wroc.pl
Tel.: +48 713235700
Faks: +48 713235750

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.