Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
4604z ostatnich 7 dni
17700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie elementów Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem...

Przedmiot:

Utrzymanie elementów Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem oraz Systemu Informacji Autostradowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713347343, Faks: +48 713347363
tmichalski@gddkia.gov.pl
https://gddkia.eb2b.com.pl/
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 713347343,
Termin składania ofert: 2021-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie elementów Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na autostradzie A4 (odc. w. Wrocław Południe - w. Brzeg) oraz Systemu Informacji Autostradowej w ciągu AOW (A8)

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.37.2021
II.1.2)Główny kod CPV
50312600 Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie elementów Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na autostradzie A4 (odc. w. Wrocław Południe - w. Brzeg) oraz Systemu Informacji Autostradowej w ciągu AOW (A8) wraz z główną magistralą światłowodową i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 003 640.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72318000 Usługi przesyłu danych
32570000 Urządzenia łączności
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie elementów Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na autostradzie A4 (odc. w. Wrocław Południe - w. Brzeg) oraz Systemu Informacji Autostradowej w ciągu AOW (A8) wraz z główną magistralą światłowodową i systemem telefonii alarmowej SOS (AOW).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas usunięcia usterki / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: System Zarządzania Jakością - ISO 9001 / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 003 640.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

CPV: 50312600, 72318000, 32570000

Dokument nr: 374274-2021, O.WR.D-3.2413.37.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: O.WR.D-3.2413.23.2021
ul. Powstańców Śląskich 186
Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
53-139
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Michalski
E-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347343
Faks: +48 713347363

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.