Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Budowa kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA LIMANOWA
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
tel.: 18 337 20 54, fax: 18 337 23 49
sekretariat@miastolimanowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 18 337 20 54,
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku 7 art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy 7 dnia 11 wr7eśnia 2019r, - Prawo 7amówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej ustawą Pzp), Miasto Limanowa zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację następującego zamówienia:
Budowa kanalizacji deszczowej przy Ul. Biedronia w Limanowej
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
1. Zakres zamówienia :
1) Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na realizację robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej przy Ul. Biedronia w Limanowej
2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 3) oraz przedmiar robót (Załącznik Nr 4). Zakres nie obejmuje odcinków wykonanych przewiertem: D2-D3 oraz D5-D6.

Dokument nr: SZP.2600.5.2021

Składanie ofert:
a) Ofertę należy złożyć :
o pocztą na adres: Urząd Miasta Limanowa, Ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa (decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu)
o osobiście na dzienniku podawczym Zamawiającego, czynnym w godz.ch 7.30 -15.30, od poniedziałku do piątku
b) Termin złożenia ofert: 29 lipca 2021r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Terminy realizacji zamówienia: do 31.10.2021 r.

Wymagania:
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
3. Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego zamówienia, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, NIP: 7371004591 (Odbiorca: Urząd Miasta Limanowa), w terminie 30 dni (decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta Limanowa
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
- Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania
- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
- Koperta z ofertą powinna być oznaczona znakiem lub nazwą zamówienia.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
7. Kryterium wyboru oferty:
Przy ocenie oferty Wykonawcy będzie brane pod uwagę jedno kryterium: cena - 100 %. Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto (obejmującą wszelkie narzuty). Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:
najniższa oferowana cena
Ilość punktów =................................... x 100
cena badanej oferty
W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną zamawiający wystąpi do wykonawców, którzy złożyli oferty z taką samą ceną do złożenia ofert dodatkowych.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kontakt:
8. Informacje dodatkowe
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Marek Ociepka i Agnieszka Dominik, tel. 18 337 20 54, e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.