Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
4689z ostatnich 7 dni
19577z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa nawierzchni drogi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa nawierzchni drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Porucznika Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 68 3866 009 wew. 332, tel. 68 3866 009 wew. 326
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 3866 009 wew
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający, w związku z realizacją wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy Zbąszyń na rok 2021 (sołectwo: Zakrzewko, zadanie: Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Zakrzewko) prowadząc postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w kierunku posesji nr 33 (droga gminna nr 387013P)
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżewo, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 117, obręb Zakrzewko na odcinku o długości 73 mb.
2. Zakres robót planowanych do wykonania w ramach przebudowy szczegółowo określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. Planowane roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), Polskimi Normami oraz zgłoszeniem robót budowlanych z dnia 1 czerwca 2021 r.

Dokument nr: RSGG.042.20.1.2021

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 28 lipca 2021 r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Zbąszyniu Ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń lub na adres mailowy: urzad@zbaszyn.pl;
2. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
II. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30 września 2021 r., przy czym jako wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego wykonanych robót.

Wymagania:
III. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- cena: waga kryterium 100 %.
IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;
- kosztorys ofertowy sporządzony według przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
V. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
1. Cena wskazana przez w ofercie musi:
- być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
- uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
VIII. Termin związania ofertą: 14 dni, licząc od dnia ustalonego terminu składania ofert.
IX. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej Gminy Zbąszyń.
X. Podpisanie zamówienia/umowy
1. Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.
2. Planowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Gminę Zbąszyń kosztorysu powykonawczego.

Kontakt:
XI. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Karolina Malikowska, tel. 68 3866 009 wew. 332 Rafał Fijałkowski, tel. 68 3866 009 wew. 326

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.