Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Por. Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 0 68 3866 009 wew. 326
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0 68 3866 009 w
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na:
1. Wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych obejmującą swoim zakresem działkę nr 145 w m. Łomnica w ilości 4 szt. w ramach zadania pn. "Rozbudowa szatni sportowej w Łomnicy".

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 30.07.2021 r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń lub drogą mailową: urzad@zbaszyn.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia

Wymagania:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100 %
4. Sposób wynagrodzenia za zrealizowanie zadania:
Zadanie rozliczane będzie ryczałtowo.
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;
- zamawiający dokona płatności za wykonaną usługę, na rachunek bankowy zgłoszony na tzw. Białej Liście Podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wskazany na Białej Liście Podatników VAT pod rygorem odmowy płatności.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
8. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
9. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Bartosz Eichhorst tel. 0 68 3866 009 wew. 326

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.