Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
dzp@zgm.rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-23 14:00:05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynków mieszkalnych przy Ul. Janiego 57C i 57D w Rybniku
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy Ul. Kpt. L. Janiego 57 C i 57 D w Rybniku, niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wymagany zakres opracowania dla każdego budynku:
1) inwentaryzacja budynku w tym inwentaryzacja pieców węglowych,
2) projektowana charakterystyka energetyczna budynku,
3) audyt energetyczny wraz z przedstawieniem danych wyjściowych przyjętych do obliczeń w przeprowadzonych audytach energetycznych,
4) projekt zagospodarowania terenu (zgodnie z nową ustawą Prawo Budowlane),
5) projekty budowlano-architektoniczne oraz techniczne dla:
a) termomodernizacji budynku na podstawie Warunków Technicznych (WT 2021) wraz z likwidacją pieców węglowych,
b) kotłowni gazowej zasilającej wszystkie mieszkania - jedna kotłownia dla jednego budynku:
- projekty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej, instalacji gazu, projekt instalacji wodno -kanalizacyjnej, elektrycznej dla pomieszczenia kotłowni, zapewnienie urządzenia do przygotowania posiłków (w przypadku gdy piec węglowy lub kuchenka gazowa na gaz propan-butan były jedynymi urządzeniami do przygotowania posiłków). Zapewnienie możliwości przygotowania ciepłej wody użytkowej w każdym mieszkaniu,
- przebudowy budynku o pomieszczenia kotłowni lub dobudowanie budynku kotłowni wraz z niezbędnymi instalacjami i wentylacją,
6) wykonanie projektów zgodnie z warunkami technicznymi WT 2021 oraz ustawą Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,
7) niezbędne uzgodnienia i opinie (w tym m.in. opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków, opinia kominiarska, warunki przyłączeniowe energii elektrycznej dla urządzeń w kotłowni),
8) obliczenie zapotrzebowania na paliwo gazowe i wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (Zamawiający posiada oświadczenie PSG Sp. z o.o. z dnia 05.03.2020 r. o warunkach przyłączenia do sieci gazowej - istnieje możliwość przyłączenia obiektu),
9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
10) kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże, (wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty protokolarnego przekazania dokumentacji),
11) przedmiary robót wraz z zestawieniem materiałów z podziałem na poszczególne branże,
12) zbiorcze zestawienie kosztów,
13) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (Zamawiający wystąpi z wnioskiem),
14) harmonogram wykonania robót budowlanych.
Szczegółowy zakres usługi określa zaproszenie do udziału w negocjacjach.

CPV: 71221000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00125233, DZP.2120.0029.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MS Instal Szweda Marcin
5.1.2.) Ulica: Brzezińska 8A
5.1.3.) Miejscowość: Rybnik
5.1.4.) Kod pocztowy: 44-203
5.1.5.) Województwo: śląskie
5.1.6.) Kraj: Polska

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.