Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych

Przedmiot:

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sławno
M. C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno
powiat: sławieński
+48 59 810 67 10, faks +48 59 810 67 00
sekretariat@gminaslawno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Sławno
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 59 810 67 10, fa
Termin składania ofert: 2021-09-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sławno
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sławno" - Część I - ,,Przebudowa dróg w miejscowości Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie Sławno w latach 2021-2022", która podzielona jest na następujące zadania:
1) Zadanie I - ,,Przebudowa dróg w miejscowości Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie Sławno - Odcinki A, B, C, D",
2) Zadanie II - ,,Przebudowa dróg w miejscowości Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie Sławno - Odcinek E",
3) Zadanie III - ,,Przebudowa dróg w miejscowości Bobrowice i Bobrowiczki w Gminie Sławno - Odcinki F i G",
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano - wykonawcze:
1) Zadanie I:
a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Rozbudowa i przebudowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek obejmująca odcinki dróg gminnych 170031Z, 170032Z i 170033Z w ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek obejmująca odc. dróg gminnych nr 170031B, 170032Z, 170033Z", w branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej.
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
c) Projekt Stałej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 118, 117, 304, 124, 298, 305, obr. Bobrowice i dz. nr 378, 286, 322, 42, 381, 45/1, 45/2 , 46, 47, 48, 49, 50,77/1 obr. Bobrowiczki, gmina Sławno.
2) Zadanie II:
a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z drogą wewnętrzną położoną na działkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obręb 0001 Bobrowice w Bobrowicach w ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek obejmująca odc. dróg gminnych nr 170031Z, 170032Z, 170033Z", w zakresie drogi wewnętrznej na dz. nr 318, 303, 65, 65/1 i 64 obr. Bobrowice, gmina Sławno, w branży drogowej i sanitarnej.
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
c) Projekt Stałej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 318, 303, 65, 65/1 i 64, obr. Bobrowice, gmina Sławno,
3) Zadanie III:
a) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa dróg na działkach 124 i 300/1 w obr. Bobrowice, gmina Sławno".
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, będące częścią projektu ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z drogą wewnętrzną położoną na działkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obręb 0001 Bobrowice w Bobrowicach w ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek obejmująca odc. dróg gminnych nr 170031Z, 170032Z, 170033Z"
z uwzględnieniem zapisów SWZ.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Zadanie I - przebudowę odcinków dróg (numeracja zgodna z projektem budowlanym):
a) odcinek A o dł. 617,33 m,
b) odcinek B o dł. 145,00 m,
c) odcinek C o dł. 214,82 m,
d) odcinek D o dł. 347,14 m,
obejmującą wymianę konstrukcji nawierzchni z bruku kamiennego i kruszywa na bitumiczną (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę chodników i zjazdów z budową kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji teletechnicznych i sieci elektroenergetycznej, w tym m.in.:
? roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe (rozebranie istniejącej jezdni z bruku kamiennego i płyt betonowych wielootworowych),
? wykonanie zjazdów z kostki betonowej i asfaltu,
? wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 6,
? wykonanie chodnika z kostki betonowej,
? wykonanie jezdni bitumicznej,
? wykonanie humusowania terenów zielonych,
? wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
? budowa kanalizacji deszczowej,
? regulacja wysokościowa istniejących elementów uzbrojenia terenu,
? usunięcie kolizji elektrycznych i teletechnicznych.
2) Zadanie II - przebudowę odcinka drogi (numeracja niezgodna z projektem budowlanym) odcinek E o dł. 202,81 m - pozostało do wykonania 178,30 m (w projekcie budowlanym - odcinek B) obejmującą wymianę konstrukcji nawierzchni z kruszywa na bitumiczną (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę parkingów i zjazdów z budową wpustów deszczowych z przykanalikami i włączeniem ich do studni sieci kanalizacji deszczowej (wraz robotami towarzyszącymi), w tym m.in.:
a) roboty przygotowawcze i ziemne,
b) wykonanie zjazdów z kostki betonowej i asfaltu,
c) wykonanie jezdni bitumicznej,
d) wykonanie parkingów z kostki betonowej,
e) wykonanie humusowania terenów zielonych,
f) wykonanie oznakowania,
g) budowa wpustów deszczowych z przykanalikami,
h) regulacja wysokościowa istniejących elementów uzbrojenia terenu.
3) Zadanie III - przebudowę odcinków drogi (numeracja zgodna z projektem budowlanym):
a) odcinek F o dł. 41,92 m,
b) odcinek G o dł. 235,37 m,
obejmującą wymianę konstrukcji nawierzchni z kruszywa i bruku kamiennego na bitumiczną (wraz z warstwami podbudowy) i zjazdów (wraz z robotami towarzyszącymi), w tym m.in.:
? roboty przygotowawcze i ziemne,
? wykonanie zjazdów z kostki betonowej i asfaltu,
? wykonanie jezdni bitumicznej,
? wykonanie humusowania terenów zielonych.
3. UWAGI DO ZAMÓWIENIA:
1) Do SWZ dołączono załącznik graficzny (załącznik nr 7 do SWZ) przedstawiający zakres poszczególnych zadań.
2) Wykonawca sporządzi i uzyska zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy zjazdu (z chodnikiem i przebudową przepustu) z drogi krajowej nr 6 oraz uzyska i opłaci zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
3) Zamówienie nie obejmuje wykonania odcinka A z projektu budowlanego ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170031Z wraz z drogą wewnętrzną położoną na działkach nr: 303, 64, 65, 65/1, 318 obręb 0001 Bobrowice w Bobrowicach w ramach zadania: przebudowa i budowa drogi z Bobrowic do Bobrowiczek obejmująca odc. dróg gminnych nr 170031Z, 170032Z, 170033Z", ponieważ odcinek ten został już wykonany w poprzednim etapie inwestycji.
4) Grunt z korytowania i wykopów należy przewieźć na działkę nr 177/6 w obrębie Bobrowiczki (śr. odl. 2 km).
5) Materiał z wierzchniej warstwy nawierzchni o gr. 15 cm z istniejącej nawierzchni drogi gminnej 170033Z, (odcinek A), niewykorzystany do wbudowania w pobocza należy przewieźć na drogi gminne w Bobrowiczkach (średnia odległość 1 km).
6) Materiały z rozbiórki, tj. bruk kamienny i płyty betonowe wielootworowe należy przewieźć na działkę nr 56, obręb Warszkowo (odległość ok. 6,5 km).
7) Bruk kamienny z rozbiórki przed złożeniem na placu składowym Zamawiającego należy przesiać i oczyścić.
8) Jezdnia na odcinku E od km 0+000,00 do km 0+018,00 oraz od km 0+196,30 do km 0+202,81 została wykonana w poprzednim etapie inwestycji (dotyczy zadania II).
9) Kanalizacja deszczowa na odcinku E została wykonana w poprzednim etapie inwestycji. Do wykonania pozostały wpusty Wp26, Wp27, Wp28, Wp29 i Wp 30 wraz z przykanalikami oraz regulacja wykonanych wcześniej studni (dotyczy zadania II).
10) Teren zielony wykonać jedynie w zakresie ułożenia warstwy humusu gr. 10 cm na powierzchni 2500 m2 wraz z wyrównaniem oraz dostawy nasion trawy (1kg/50m2 - łączna ilość 50 kg); zamówienie nie obejmuje siewu trawy.
11) Z uwagi na rozległość inwestycji, wzdłuż trasy projektowanej kanalizacji deszczowej warunki gruntowo-wodne mogą się miejscami zmieniać i odbiegać od przedstawionych w dokumentacji.
12) Wykonawca, w przypadku wystąpienia konieczności wykona zgłoszenia wodnoprawne na prowadzenie trwałego odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt 5 Prawa wodnego.
13) Po realizacji sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać inspekcję TV wraz z wykresem obrazującym spadki na wykonanej sieci.
14) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposób, aby przez cały okres prowadzenia robót zapewnić możliwość przejazdu mieszkańcom.
15) Należy dokonać wymiany 6 hydrantów nadziemnych wraz zasuwami znajdujących się na terenie inwestycji. Opis hydrantów: siedzisko zaworu z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, automatyczne odwodnienie, zintegrowany zawór powietrzny z mosiądzu, głowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z farb epoksydowych, możliwość obrotu kolumny nadziemnej wraz z głowicą o 360°, rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej. Po wyminie hydrantu należy wykonać próbę wydajności hydrantu.
16) W ramach prac należy wymienić 8 zasuw na przyłączach. Zasuwy należy wymienić wraz z opaskami na kolektor główny. Opis zasuwy: klin z prowadnicami i ze specjalnym gumowym profilem, trzpień ze stali nierdzewnej, potrójne uszczelnienie trzpienia, uszczelka pokrywy zagłębiona w korpusie, śruby ze stali nierdzewnej, przedłużka trzpienia, skrzynka uliczna, obejma do nawiercania. Lokalizacje zasuw wskaże Zamawiający.
17) W ramach prac należy dostarczyć i zamontować 4 zasuwy na kolektorze głównym istniejącego wodociągi. Zasuwy zamontować za pośrednictwem łączników RK. Wymagania dla zasuw: integralna nakrętka klina, wulkanizowany klin, trzpień ze stali nierdzewnej, potrójne uszczelnienie trzpienia, pełen przelot przez zasuwę. Lokalizacje zasuw wskaże Zamawiający.
18) Dla istniejących studni kanalizacji sanitarnej będących w obszarze realizowanej drogi należy przewidzieć montaż pierścienia odciążającego, wyminę uszczelek przy teleskopach studni PVC oraz wymianę teleskopów oraz pokryw studni. Zastosować pokrywy typu D400.
19) Na odcinku A należy wykonać przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV 200:
- do granicy dz. nr 46/2, dł. 2 m, włączenie poprzez trójnik
- do granicy dz. nr 45/7, dł. 3 m, włączenie do studni
- do granicy dz. nr 45/5, dł. 7,5 m, włączenie do studni
- do granicy dz. nr 31/4, dł. 6,5 m, włączenie poprzez trójnik
- do granicy dz. nr 381/2, dł. 3,5 m, włączenie do studni
- do granicy dz. nr 56/2, dł. 3 m, włączenie do studni.
20) Zamówienie będzie rozliczane na podstawie odbiorów częściowych i końcowego zgodnie z pozycjami harmonogramu robót. Zamawiający w 2021 roku zabezpieczył w budżecie środki w wysokości 800.000,00 zł brutto na wykonanie części robót na odcinkach D, E, F i G. Roboty związane z budową odcinków A, B i C oraz częścią robót na odcinkach D, E, F i G nieodebraną w 2021 roku będą rozliczone w roku 2022.
c.d. w SWZ

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sławno" - Część II - wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Budowa drogi do strefy ekonomicznej w Bobrowiczkach", zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano - wykonawcze:
1) Projekty budowlano-wykonawcze ,,Budowa drogi dojazdowej do Sławieńskiej Strefy Ekonomicznej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - branża drogowa", ,,Budowa drogi dojazdowej do Sławieńskiej Strefy Ekonomicznej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - budowa sieci oświetlenia drogowego w m. Bobrowiczki gm. Sławno", ,,Budowa drogi dojazdowej do Sławieńskiej Strefy Ekonomicznej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Projekt zjazdu oraz przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem"
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
3) Projekty Stałej Organizacji Ruchu,
z uwzględnieniem zapisów SWZ.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - przebudowę drogi o dł. ok. 950 m, obejmującą m. in. budowę jezdni asfaltowej o szerokości 6 m, zjazd z drogi krajowej nr 6, chodnik z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej, asfaltowe i z kruszywa, budowę przejścia dla pieszych na drodze krajowej, budowę oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania.
4. UWAGI DO ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu w zakresie skrzyżowania z drogą krajową nr 6.
2) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposób, aby przez cały okres prowadzenia robót zapewnić możliwość przejazdu mieszkańcom.
3) Zamówienie nie obejmuje budowy wodociągu i kanalizacji deszczowej.
5. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych:
1) Projektach budowlano - wykonawczy w branży drogowej i elektrycznej,
2) Projektach Stałej Organizacji Ruchu,
3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Decyzjach i uzgodnieniach załączonych do dokumentacji przetargowej.
Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo - finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).
Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, należy go zweryfikować z SWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.
Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.
Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego.
6. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu.
7. Prowadzenie robót na budowie:
1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac.
8. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór.
3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu.
4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.
5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.
8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.
9. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji:
1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.
2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SWZ.
3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym.
4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.
9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
10) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
11) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 10, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
c.d. w SWZ

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sławno" - Część III - wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z we Wrześnicy", zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano - wykonawcze:
1) Projekt budowlano-wykonawcze: ,,Budowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,11 km na dz. nr 512/9, obr. Wrześnica, m. Wrześnica", ,,Budowa linii kablowej 0,4 kV na potrzeby zasilania oświetlenia drogowego na odcinku 0,6 km na terenie drogi gminnej nr 170021Z w m. Wrześnica", ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z na odcinku 0,83 km, drogi wewnętrznej na dz. nr 152 oraz przepustu w m. Wrześnica", ,,Przebudowa drogi gminnej nr 170021Z na odcinku 0,83 km oraz zjazdów na drogach wewnętrznych w m. Wrześnica",
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
3) Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
z uwzględnieniem zapisów SWZ.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - przebudowę drogi gminnej o dł. ok. 1670 m, budowę drogi wewnętrznej o długości ok. 120 m oraz budowę oświetlenia drogowego, obejmujące m. in. budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokości 5 m, budowę zjazdów o nawierzchni asfaltowej oraz budowę sieci energetycznej z lampami ulicznymi.
4. UWAGI DO ZAMÓWIENIA - Wykonawca zorganizuje prace w taki sposób, aby przez cały okres prowadzenia robót zapewnić możliwość przejazdu mieszkańcom.
5. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych:
1) Projektach budowlano - wykonawczy w branży drogowej i elektrycznej,
2) Projekcie Stałej Organizacji Ruchu,
3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Decyzjach i uzgodnieniach załączonych do dokumentacji przetargowej.
Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo - finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).
Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, należy go zweryfikować z SWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.
Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.
Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego.
6. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu.
7. Prowadzenie robót na budowie:
1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac.
8. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór.
3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu.
4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.
5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.
8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.
9. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji:
1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.
2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SWZ.
3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym.
4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.
9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
10) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
11) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 10, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
12) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych klauzulą wskazaną w ust. 10, przy realizacji zamówienia oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę tych osób.
c.d. w SWZ

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sławno" - Część IV - wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Remont drogi gminnej nr 170046Z z Żukowa do Brześcia", zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano - wykonawcze:
1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Remont drogi gminnej nr 170046Z z Żukowa do Brześcia",
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
z uwzględnieniem zapisów SWZ.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: remont drogi o dł. 425 m, obejmujący m. in. wykonanie nakładki z kruszywa i betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego o szerokości 3,5 m oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego i zjazdów bitumicznych.
4. UWAGI DO ZAMÓWIENIA - W pasie drogowym znajdują się drzewa, w pobliżu których należy prowadzić roboty w taki sposób, aby ich nie uszkodzić. W miejscach drzew rezygnuje się z wykonania pobocza.
5. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych:
1) Projektach budowlano - wykonawczy w branży drogowej,
2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo - finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).
Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, należy go zweryfikować z SWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.
Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.
Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego.
6. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu.
7. Prowadzenie robót na budowie:
1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac.
8. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór.
3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu.
4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.
5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.
8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.
9. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji:
1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.
2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SWZ.
3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym.
4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.
9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
10) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
11) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 10, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
12) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych klauzulą wskazaną w ust. 10, przy realizacji zamówienia oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę tych osób.
13) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury.
c.d. w SWZ

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sławno" - Część V - wykonanie roboty budowlanej pn. ,,Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 194/21 w Kwasowie", zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SWZ dokumentacje projektowe budowlano - wykonawcze:
1) Projekt budowlano-wykonawczy ,,Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 194/21 w Kwasowie"
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,
3) Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
z uwzględnieniem zapisów SWZ.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - remont drogi o dł. 131 m, obejmujący m. in. wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 6 m wraz z warstwami podbudowy i krawężnikami i wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki betonowej starobrukowej bezfazowej trzyelementowej w kolorach szarym i grafitowym.
4. UWAGI DO ZAMÓWIENIA:
1) Materiały z rozbiórki zagospodaruje Wykonawca.
2) Wykonawca zorganizuje prace w taki sposób, aby przez cały okres prowadzenia robót zapewnić możliwość przejazdu mieszkańcom.
5. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych:
1) Projektach budowlano - wykonawczy w branży drogowej,
2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) Decyzjach i uzgodnieniach załączonych do dokumentacji przetargowej.
Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo - finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).
Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, należy go zweryfikować z SWZ i nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SWZ.
Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.
Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego.
6. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu.
7. Prowadzenie robót na budowie:
1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac.
8. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór.
3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu.
4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.
5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.
8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.
9. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji:
1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SWZ.
2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SWZ.
3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym.
4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.
9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
10) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
11) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 10. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 10, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
12) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające zatrudnienie osób, objętych klauzulą wskazaną w ust. 10, przy realizacji zamówienia oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę tych osób.
13) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury.
c.d. w SWZ

CPV: 45000000-7, 45233120-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125088, RSSA.271.24.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-03 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/id=228508&idCatalog=386958
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający w Rozdziale I podaje link do strony postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej ,,RODO" informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sławno - Urząd Gminy Sławno, 76-100 Sławno, Ul. M. C. Skłodowskiej 9, tel. +48 59 810 67 10,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;
2. we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 67 14 lub na adres wskazany powyżej;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sławno" RSSA.271.24.2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;
4. dane osobowe mogą zostać przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 18, 19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, które na mocy obowiązujących przepisów prawa mogą dokonywać oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postępowania i realizacji zadania, w tym w szczególności dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej;
5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów archiwizacji, w tym w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz ustawy Pzp;
7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
9. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z wyjątkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do:
1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-03 09:30
Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.